แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

คุณแม่แป้น ปลูกพุทรานมสด สร้างรายได้สูงสุด 20,000 บาท/วัน – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

คุณแม่ทองมี จากชัยภูมิ (แม่แป้น) เจ้าของไร่สวนพอเพียง บ้านหนองแวง ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปลูกพุทรานมสด สร้างรายได้สูงสุด 20,000 บาท

ที่มาของสวน

แม่แป้นกล่าวว่า เดิมทีปลูกมันสำปะหลังมาก่อน เกิดการเน่าค่อนข้างเยอะ จึงได้เปลี่ยนทำปลูกอ้อย การลงทุนค่อนข้างสูง จากนั้นได้เปลี่ยนมาปลูกพุทรานมสด สายพันธุ์บอมเบย์ ปัจจุบันปลูกได้ 4 ปีแล้ว ที่เลือกปลูกสายพันธุ์นี้เพราะว่ามีรสชาติที่อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด

ปัจจุบันปลูกทั้งหมด 3 แปลง โดยแปลงแรกปลูกประมาณ 2 งาน ส่วนแปลงที่ 2 ปลูกประมาณ 1 ไร่กว่าๆ และแปลงสุดท้ายปลูกทั้งหมด 2 ไร่ ส่วนเรื่องของการดูแลนั้น ก็จะเป็นการกางมุ้งให้เพื่อป้องกันแมลงต่างๆ รวมไปถึงการดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และมีแต่งกิ่งบ้างเล็กน้อย

รูปแบบการขาย

แม่แป้นกล่าวว่า มีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับเองที่สวนบ้าง และลูกชายได้มีการโพสต์ขายผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊คให้ด้วย เฉลี่ยต่อวันขายอยู่ที่ 100-200 กิโลกรัม และเคยขายได้สูงสุดวันละ 1,000 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 20 บาท

ข้อดีของการมาปลูกพุทรา

การลงทุนปลูกพุทราเป็นการลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียว ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้เรื่อยๆเลย ต่างจากอ้อยที่เคยทำก็คือมีการลงทุยหลายครั้ง ซึ่งการมาปลูกพุทรานี้ทำให้มีรายได้เข้ามาทุกวันทุกเดือนตลอดปี

ช่องทางการติดต่อ

เพจ : ไร่สวนพอเพียง  โทร : 063 736 3970 , 088 555 4959

Exit mobile version