บ้านใคร เ พ ลี้ ย เยอะ ลองทำตามนี้ดูนะครับ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.หม้อต้ม น้ำพ ร้อมฝา ปิด

2.หัวข่าแก่จัด

3.สุ ร าขาว 40 ดีกรี

4.มีด ทำครัว

5.ย า เส้น

6.น้ำส้ ม ส า ยชู

7.พริกแห้ง

8.แก ล ลอน

9.น้ำย า ล้างจาน

10.ฟอกกี้สำหรับฉีดพ่น

11.ผ้าขาวบาง

ขั้นตอนวิธีการทำ

1.นำพริกแห้ง 1 ขีด มาคั่วตั้งไฟอ่อนๆ

2.จากนำมาพริกที่คั่วแล้วมาโขรก พอให้เมล็ดพริกแตกออกจากผลของพริก

3.หัวข่าประมาณ 2 เหง้า นำมาหั่ นเป็นแว่นๆ เพื่อให้สรรพคุณที่มีอยู่ในข่าละลายออกมาได้มากที่สุด

4.ใส่ย าเส้น 1 ห่อลงไปในส่วนผสมครับ

5.เติมน้ำใ ห้อยู่ ป ร  ะ มาณ 5 ลิตร ลงไปในส่วนผ ส มที่ได้เตรียมไว้ครับ

6.นำไปต้มให้เ ดื อ ด ตั้งเคี่ ยวทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที เพื่อให้ส า รต่างๆ ในส่วนผสมขับออกมาให้มากที่สุ ด ด้ ว ย ค ว า ม ร้อนครับ

7.ปิดฝาแช่ทิ้งไว้ 1 คืน

8.ตั ก ก า ก ของส่วนผสมออกจากน้ำหมักครับแล ะ ก า ก นั้นสามารถนำไปโรยรอบๆ ต้นไม้ได้อีกครับ ประโยชน์ยังมีมากมายครับ

9.เทน้ำ ส้ ม ส าร ชู 2 ช้อนโต๊ะลงไปครับ น้ำส่มส า ยชู นอกจากมีกลิ่นที่ฉุ นแล้วยังสามารถรักษาสภาพของน้ำหมักอีกด้วย

10.เท สุ ร า ขาวลงไป 2 ช้อนโต๊ะ  ส ร ร พ คุณสามารถ นอคศั ต รูพื ชได้ทันทีเพราะเป็นแ อ ล ก อฮ อล์ สามารถไล่แ ม ล งได้ดีมาก

11.จากนั้นตักแล้วกรองด้วยผ้าขาวลงในแกลลอนที่เตรียมไว้ เพื่อไม่ให้อุดตันหัวฉีด

12.เตรียมอุ ป ก ร ณ์ ในการฉีดพ่นครับ

13.นำน้ำ 1 ลิตร เทลง ใ น ฟอ กกี้สำหรับฉีดพ่น

14.ใช้น้ำ ห มั ก 1 ช้อนโต๊ะ เทลงใน น้ำ ส ะ อาดที่เตรียมไว้

15.เติมน้ำย าล้างจานลงในน้ำหมักที่ผสมแล้วเพื่อให้น้ำหมัก สามา รถเกาะที่ใบ ของพื ชได้ จากนั้นทำการเขย่ าให้เข้ากัน

แค่นี้ก็นำไปฉีดพ่นบนใบหรือกิ่งก้านของพืชที่มีแ ม ล งมารบกวนได้เลยครับ ใบหงิกจะเป็นเป้าหมายของแ ม ล งเลยทีเดียวครับ ม ด ตัวที่ช่วยย้ ายเพลี้ยไปบริเวณตาของพืชเพื่อดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งของพืช มาดูตัวอย่างเพ ลี้ ยแป้ ง หลังจา กที่ฉีดพ่นไปแล้ว พบว่าสารนี้ ผึ้งจะละล ายออกจ ากตัวเพลี้ย

ที่มา https://วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง.com/?p=5228

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *