ปลูกตะไคร้ วิธีการปลูกตะไคร้ เทคนิคการปลูกตะไคร้ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

การปลูกและขยายพันธุ์ตะไคร้

ปลูกได้การปักชำ ต้นเหง้า โดยตัดใบออกให้เหลือตอนโคนประมาณ หนึ่งคืบ นำมาปักชำไว้สักหนึ่งสัปดา ห์ก็จะมีร าก  งอกออกมา แล้วนำไปลงแ ปลงดินที่เตรียมไว้ หรืออาจใช้วิธีเอาโคนปัก ลงไปที่ ดินซึ่งเตรียมไว้เลย ให้ห่า งประมาณ หนึ่งศอก ถ้าปลูกในกระถางใช้วิธีปัก โคนลงในกระถาง ๆ  ละ 2-3 ต้นก็ได้ แล้วหมั่ นรด  น้ำให้ชุ่มเช้าเย็น ตั้งไว้ใ ห้โดนแดดต ลอดวันจะทำให้โตได้ เร็ว ตะไคร้ช อบดินร่วนซุย เป็นพืชที่ชอบน้ำ ชอบแดด ดูแ ลรดน้ำเสมอ และโดนแดดได้ตลอดวัน เจริญไ ด้ในดินแทบทุกชนิด เวลาจะใช้ก็ให้ตัด ที่โคนสุดส่วน รากเลย แล้วถอนออกมาทั้งต้นตามต้องการ

ต้องคอยตรวจดูเมื่อตะไคร้มีกอเจริญเติบโตได้เต็ มที่แล้ว ต้องถอนทิ้งหรือแยก ออกไปปลูกให ม่บ้างหรือเอาไปใ ช้บ้ าง จะนำมา หั่ นเป็นฝอย ๆ ตากลมไว้ให้แห้งสนิทแล้วแพ็คเก็บไว้ใช้ ได้นาน ๆ เพื่อให้ต้นอ่อนโตขึ้นมาใหม่ ถ้าไม่แยกออกไปต้นจะเล็กและลี บลงเรื่อย  ๆ และบางที่ก็แคระแก น ต้นและกอก็จะโทรม ต้องล้างและปลูกใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นการแตกหน่อทำให้การปลูกและกา รขยายพันธ์ได้ง่าย

เทคนิคการปลูกตะไคร้

1.การเตรียมดิน ตะไคร้ชอบดินร่วนซุย ให้ไถพลิกดินและไถพรวนลึกประมาณ 0.5 เมตร แล้วทำหลุม แต่ละหลุมห่างกันประมาณ 0.5 เมตร

2.ลงต้นพันธุ์หลุมละ 3 ต้น กลบดินพอมิดรากตะไคร้สัก 10 เซนติเมตร

3.ปลูก ใหม่ให้รดน้ำทุกวัน แต่ระวังอย่าให้น้ำเข้าไส้ตะไคร้เวลาลดให้ลดทีโคนต้นตะไคร้เท่านั้น มิฉะนั้นต้นตะไคร้จะเน่าห้ามใช้สปริงเกอร์เป็นอันขาด ให้น้ำที่โคนกกเท่านั้น

4.ในช่วง 3 วันแรกที่ปลูกให้พลางแสงแดดให้ตะไคร้ด้วยมู่ลี่ จากนั้นก็เอาออกซะเพราะตะไคร้ปรับตัวได้แล้วและธรรมชาติของตะไคร้ชอบแดด เจริญเติบโตได้เพราะมีแสงจ้า

5.เมื่อผ่านไป 1 เดือนตะไคร้จะเริ่มตั้งกอ ให้สักเกตที่ต้น ถ้าต้นเจริญเติบโตดี (ลำต้นที่ใช้ได้สามารถตัดไปขายได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร) ตัดตะไคร้ให้ติดกก แต่อย่าให้สะเทือนรากที่อยู่ในดินเพราะตะไคร้สามารถแตกขึ้นมาตั้งกอได้อีก หลังตัดไม่ต้องหาต้นพันธุ์มาปลูกใหม่

6.เมื่อตัดควรตัดให้หมดกอ เพื่อต้นตะไคร้ที่แตกใหม่จะได้เติบโตได้เต็มที่

7.หลัง จากตัดแล้วตะไคร้จะตั้งกอใหม่ภายในเวลา 1-2 เดือนเมื่อตะไคร้โตเต็มที่แล้วก็สามารถตัดได้อีกเรื่อยไปจนกว่าต้นจะโทรม หรือ ตะไคร้ไม่แตกขึ้นมาอีก

Visited 1 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *