การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อดินธรรมชาติ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

การเลี้ยงปลาดุก แบบบ้านๆ ในบ่อดินธรรมชาติเรียกได้ว่าทั้งประหยัด ง่ายต่อการเริ่มทำธุรกิจเพราะการลงทุนในบ่อดินไม่แพง เหมือนบ่อซีเมนต์ จึงทำให้การตัดสินใจทำได้ง่ายมาก

การเตรียมบ่อ

ให้ใช้ ปู น ขาว ปรับสภาพดินให้เหมาะกับการเลี้ยงปลาดุก 60 ถึง 100 กิโลกรัมต่อไร่ โรยให้ทั่วบริเวณบ่อ ใส่ ปุ ย คอก 200กิโลกรัมต่อไร่ แล้วปล่อยน้ำเข้า ประมาณ 50 Cm. ปล่อยทิ้งไว้ 5 วัน หรือสังเกตุจากสีของน้ำถ้าเป็นสีเขียวก็ใช้ได้ครับ ตรวจวัดความเป็น ก ร ด ด่างให้อยู่ 7.5 – 8.5 ถ้ายังไม่ถึงให้เติมปูนขาวเพิ่มได้อีก

การเตรียมพันธ์ปลา

ควรเลือกลูกปลา ที่มาจากแหล่งที่มี ความน่าเชื่อถือ

การดูลูกปลา ให้เลือกที่มีความแข็งแรง ว่ายน้ำไ ด้เร็ ว ลำตัวมีหน่วด ครีบ หาง สมบูรณ์

ก่อนปล่อยลูกปลาลงบ่อ

ควรเอาถุงปลาแช่น้ำในบ่ 10-15 นาทีเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิให้ เท่ากัน ป้องกันการช็อคน้ำของลูกปลา ขนาดลูกลูกปลาที่จะปล่อยควรมีขนาดเท่ากับนิ้วมือ จะเพิ่มอัตราการรอดให้มากยิ่งขึ้น

ปริมาณที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาอยู่ที่ 80,000-100,000 ตัวต่อไร่

การ เลื อก อาหาร ปลา

ถือเป็นเรื่องที่สำคัญลำดับต้นๆ ของการเลี้ยงปลาดุก เพราะต้นทุนกว่า 80% ของการเลี้ยงปลาดุกอยู่ที่อาหาร

เราจึงต้องพิถีพิถัน ในการเลือกอาหารปลาให้มาก ไม่ว่าจะเป็นสีสัน กลิ่น ขนาดของเม็ด การลอยตัวในน้ำ ล้วนต้องเอาใจใส่มากๆเลย

1. เลือกอาหารให้เหมาะกั บ อ า  ยุของปลาด้วย หากเลือกไม่เหมาะสม จะทำให้ปลากินอาหารไม่ได้ หรือ การให้อาหารไม่เพียงพอ

– ลู ก ปลาดุกขนาด 1-4 เซ็นติเมตร เลือกใช้อาหารปลาดุกขนาดเล็กพิเศษ

–  ลู กป ลา ดุกขนาด 3 เซ็นติเมตร เลือกใช้อา หารสำ รับ ปลาดุก 1-3 เดือน

2. ขนา ดของเม็ดต้อ งใกล้ เคียงกัน ไม่มีกลิ่นหืน   ไม่เป็นฝุ่น

3. การลอยตัวในน้ำ ไม่ควรจมลมเร็วเกินไปครับ เพราะนั่นหมายถึงอาหารปลาอาจจะมีความชื้นมากเกินไป

4. ร ะ วังอาหารปลาที่ขึ้น ร า  เพราะจะเป็นสาเหตุให้ลูกป ล า ต  า ยไ ด้จำนวนมาก

ข้อแนะนำ 

ก่อนการเริ่มปล่อยปลาลงสู่บ่อ ควรมีการวัดอั ต ราก ารกินอาหารของ ลูกปลา เพื่อไม่ให้อ า หา รมากหรื อน้ อ ยเ กินไป ซึ่งจะทำให้ผลกำไรน้อยลง

Visited 1 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ทำฮอร์โมนไข่ สำหรับบำรุงต้นพืชงาม ทำง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

สิ่งที่ต้องเตรี …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *