ปลูกข่า แบบไหน ให้ได้ผลผลิตดี – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

การเตรียมดิน

1.ให้เกษตรกรทำการไถ เพื่อเปิดหน้าดิน โดยไถให้มีความลึกมากกว่า 50 ซม.

2.บำรุ งดิ นปลูก ด้วยการ นำอิน ท รี ยวัตถุ  เช่น แกลบดิบ  หญ้าแห้ง ฟางข้าว หรื อใบไม้แห้ง มาโรยบ นดิน

3.ให้เกษตรรกร ทำการไถย่อยให้ดินและเข้ากันอินท รี ยวัตถุ เนื้อจาก โดยธรรมชาติแล้ว ต้นข่าชอบดินร่วน ปนทราย

4.ก ารทำแปลง ปลูก  ให้เกษตรกร ยกแปลง เป็นหลังเต่า ป้องกันน้ำ ขัง ขนาดกว้าง ยา ว ตามควา มเหมาะสมของพื้นที่

5. ใช้ฟางคุลมดิน แล้วรดด้วยน้ำจุลินทรีย์ เพื่อเป็นการห่มดิน และบำรุงดิน

การปลูก

1.การเตรียม ห ลุ มปลูก ต้ อ  ง เตรี ยมให้มีความกว้าง 30 ซม และมีความลึก 10 ซม.

2.นำปุ๋ย ค อ ก มาผสมกับดินปลูก พร้อม กับป รับ ห ลุมที่ใช้ปลูกให้เรียบ

3. นำข่า ที่จะใ ช้ปลูก มาวางแบบพื้น โดยให้ นอน ทา งยาว ให้ส่วน ต า ชี้ขึ้นด้านบน จาก นั้นทำให้ ร า กให้ชี้กางออกรอบทิศทาง

4.ใส่ ข่า หลุมละ 1-2 หัว ระยะห่าง 2 ฝ่ามือ

5.แล้วก ล บดิน และให้ทำเป็น โ ค้ ง สูงขึ้นมาเล็กน้อยๆ ไม่ต้องกดดินให้แน่น

6.แล้ว ค ลุ มห น้าดิน ด้วยฟาง หรือ ใบไม้แห้ง เพื่อเก็บรักษาความชื้นของดิน

7.หลังป ลูกเสร็จ ให้รดน้ำตามทันที

การปฏิบัติและบำรุง

1.หลังจากปลูก 15-20 วัน ควรให้น้ำ 2-3 วันต่อครั้ง และให้น้ำผสมปุ๋ ยน้ำ ที่ทำเอง 7-10 วันครั้ง

2.ใส่ปุ๋ยคอก ทุก 1-2 เดือนต่อครั้ง แล้วรดด้วนน้ำผสมปุ๋ ยน้ำ ที่ทำเองตามทันที

การเก็บผลผลิต

1.การ ขุ ดขึ้นมาแต่ละครั้ง ไม่ควรเก็บมาทั้ง หม ด ทั้งก อ จะต้องให้เหลือไว้ 3-4 แง่ง เพื่อเป็นการขยา ย พัน ในครั้งต่ อไป ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ ปลูกเพียง ครั้งเดี ยว แต่สามา รถอยู่ได้เป็นสิบปี

2.หลังจา กที่ ขุดเอ าหัว แง่งไปแล้ว ต้องบำรุงดิน ทุกครั้ง เพื่อความสมบูรณ์ และเป็นการเพิ่มธ า ตุ อ าหารในดิน

เรียบเรียงโดย me-panya

Visited 8 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *