ปฎิทินการปฎิบัติดูแลและรักษาสวนมะม่วง

0
283

ปฎิทินการปฎิบัติดูแลและรักษาสวนมะม่วง

มกราคม – รักษาช่อดอกมะม่วง ป้องกันเ พ ลี้ ยจั๊กจั่นและราดำดูดน้ำเลี้ยงทำลายช่อดอกมะม่วง

กุมภาพันธ์ – ป้องกันกำจัดเพ ลี้ ยจั๊กจั่นดูดน้ำเลี้ยงผลมะม่วงที่ยังเ ล็กอยู่ ชะล้างช่อดอก และช่อผลมะม่วงด้วย

มีนาคม – ใส่ปุ๋ย รดน้ำ หาฟาง เศษใบไม้ หญ้าผุคลุมผิวดินบริเวณโคนต้นมะม่วง ป้องกันกำจัดแ ม ล งวันผลไม้คอยทำลายผลมะม่วง

มษายน – ฤดูกาลเก็บผลมะม่วง

พฤษภาคม – ตัดแต่งกิ่งมะม่วง หลังจากเก็บผลหมดแล้วใส่ปุ๋ย บำรุงรักษ าต้นมะม่วง

มิถุนายน – กำจัด วั ช พืช บำรุงรักษาต้นมะม่วง ฤดูกาลขยายพันธุ์มะม่วงโดยวิธีทาบกิ่ง

กรกฎาคม – ฤดูกาลขย ายพันธุ์มะม่วง

สิงหาคม – กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้น มะม่วง ปราบ ศั ต รูพืช ตามความจำเป็น

ตุลาคม – กำจัดวั ช พื ช บำรุงรักษ าต้นมะม่วง ปราบศัตรูพืช ตามความจำเป็น

พฤศจิกายน – สุมกิ่งไม้ ใบ ไม้ หญ้าแห้งระหว่างต้นมะม่วง เพื่อรมควันมะม่วง เพี่อช่วย กร  ะ ตุ้ นในการเกิด ช่อดอก และเป็นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอีกทางหนึ่งด้วย

ธันวาคม – ระยะเวลาออกช่อดอกของมะม่วง ป้องกันกำจัด เ พ ลี้ ยจั๊กจั่น และราดำดูดน้ำเลี้ยงทำลายช่อดอกมะม่วง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่