มะเขือพวง ปลูกครั้งเดียวเก็บได้ตลอดปี – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

การ เตรี ยม ดิน

1.การเตรียมดินสำหรับแปลงปลูกนั้น ควรไถดินลึกประมาณ 25 ถึง 30 เซนติเมตร

2.ตากดินไว้ 7 ถึง 10 วัน ย่อยดินให้ละเอียดร่วนซุย แล้วทำการยกแปลง

การปลูกต้นกล้า

ต้นกล้าที่ได้จากการเ พ าะเ ม ล็ ด ควรมีอายุประมาณ 30 วัน

ต้นกล้าที่ได้จากการชำ ร า ก ควรมีอายุประมาณ 45 วัน

1.นำต้นกล้าออกจากภาชนะเพาะ หรือแปลงเพาะ โดยรดน้ำให้ชุ่ม ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ดึงต้นกล้าขึ้นจากภาชนะเบาๆ นำไปปลูกในแปลงทั้งที่มีดินติดมา
เว้นระยะห่างระหว่างต้น 2 ถึง 3 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว 3 ถึง 4 เมตร

2.รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลหลังการปลูก

4.การให้น้ำ

ในระยะแรก รดทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง ช่วงเช้า แต่สามารถเว้นระยะในฤดูฝนได้เมื่อต้นโตเต็มที่ และคอยสังเกตการระบายน้ำ อย่าให้น้ำท่วมขังโคนต้น
การให้ปุ๋ย

ให้ปุ๋ ยหมัก หรือปุ๋ ยคอก ครั้งที่สอง หลังการปลูกต้นกล้าประมาณ 15 วัน ถ้าใช้ปุ๋ ยคอกมูลสัตว์ ควรเลือกชนิดที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงกว่า ธาตุไนโตรเ จนและฟอสฟอรัส
ให้ปุ๋ยทุ กๆ 20 ถึง 30 วันในครั้งต่อไป

Visited 1 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *