เลี้ยงหอยขม ในบ่อซีเมนต์ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

การเลี้ยงหอยขมถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สาม ารถสร้างรายได้ให้กับคนในครอบค รัวเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากมาย ซึ่งมีคนสามารถสร้างราย ได้ให้กับตัวเองสูงได้ถึงเดือนละ 5 หมื่นก ว่าบาทเลยทีเดียว ซึ่งในวันนี้เราจะขอนำเสนอเ ทคนิคในการเลี้ยงหอยข มมาฝากกัน สำหรับใครที่สน ใจและกำลังมองหาวิธีการ สร้ าง รา ยได้ให้กับ ครอบครั ว ก็ลองศึกษาแล้วทำตามได้เลย

สำหรับการเลี้ยงหอยขมเพื่อสร้างผลผลิต ให้พอเพียงและตรงความต้องการของผู้ที่บริโภค อย่างเช่นหนุ่มเชียงรายคนนี้ มีพื้ นที่ประมาณ 50 ตารางเมตร ในการเลี้ยงหอยขมโดยใช้บ่อปูนซี เม น ต์ประมาณ 12 บ่อ

ทางด้านคุณพงษ์ศักดิ์ ได้ตัดสินใจในการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์ ซึ่งเกิดมาจากเหตุบังเอิญที่ลองปล่อยหอยขมในบ่อปลานิลที่เลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์ แล้วก็ไปงมมากะว่าจะเอามาทำเป็นอาหาร

แต่เนื่องจากในตอนนั้นมีเวลาน้อยจึงนำไปปล่อยในวงบ่อซีเมนต์ข้างบ้าน พบว่าหอยขมที่ขังเอาไว้ อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันและออกลูกออกหลานมากมาย ก็เลยทดลองเลี้ยงปรากฏว่ารอดจึงนำไปสู่การเลี้ยงหอยขมในวงบ่อปูนบ่อซีเมนต์เป็นอาชีพหลัก

เริ่มที่นั่นที่บ้านมีอาชีพทำไร่ทำนา เห็นว่าราคาข้าวเริ่มถูกและไม่ไหวแล้ว เลยจัดสรรปันส่วนพื้นที่ส่วนหนึ่งในการเลี้ยงปลานิล ขุดบ่อประมาณ 20 ตารางเมตร ระหว่างนั้นก็ปล่อยหอยขมลงไปเลี้ยงด้วย แล้วก็ได้ศึกษารายละเอียดตัดสินใจเลี้ยงรอบบ้านโดยใช้วงบ่อซีเมนต์ประมาณ 12 วง

โดยรายได้จากการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์พื้นที่แคบตรงนี้ จะได้เดือนนึงประมาณเกือบ 50000 นายพงษ์ศักดิ์ถามว่า เขาบอกด้วยว่าการเลี้ยงหอยขมนั้นดูแลง่ายมาก นอกจากเลี้ยงหอย แล้วผมยังเลี้ยงปลานิลและรับซื้อปลานิลไปขายที่ตลาดปลาบางเลน จังหวัด นครปฐมด้วยเพราะหอยขม

ไม่ต้องดูแลอะไรมาก หอย ขมนิสัยชอบอยู่นิ่ง เอามาเลี้ยงใ นวงบ่อซีเมนต์มา 2 ปีพบว่า โอกาสรอดสูงกว่าบ่อดิน และโตเร็วกว่าใน ธรรมชาติด้วยเพียงแต่ให้อาหารพวกตะไคร่น้ำ ที่เกาะตามใบมะพร้าว ใบไม้หมักและเสริมด้วยอาหารปลาดุกบดละเอียดผสมข้าวเหนียวทำให้หอยขมโตเร็ว ผมคำนวณดูจากขนาดและน้ำหนักจะโตกว่าในธรรมชาติถึง 1 เดือน

เขายืนยันจากความสำเร็จในการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์มา 2 ปีแล้ว ตอนนี้เขาเริ่มขยายเลี้ยงหอยขมทั้งในบ่อดินบ้าง กระนั้นขอแนะ นำสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหัดเลี้ยงควรเลี้ยงในวงบ่อซีเมนต์อย่ างเดียว เพราะหอยขมจะอยู่นิ่งกว่าไม่เดินไปมา

จึงโตเร็ว แม้บ่อดินความเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่การจัดการย ากกว่า สำหรับวิธีการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์นั้น ง่ายๆ ให้เทปูนตรงก้น วงบ่อจนปิดสนิทต่อท่อระบายน้ำไว้ด้านข้างเป็นลักษณะเกลียวหมุนมีฝาปิดไว้ถ่ายน้ำ

จากน้ำหั่นต้นกล้วยใส่ลงไปแช่ 1 สัปดาห์ ถือเป็นการหมักอาหาร และดูดซึมปูนออกจากน้ำ ไม่เช่นนั้นหอยขมจะเ สียได้ เมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์ให้ใส่ดินเหนียวสูง 1 นิ้ว

แล้วใส่ทางมะพร้าวตามลงไปเพื่อไว้ให้หอยขมกิน จึงปล่อยหอยขมลงบ่อได้ในอัตรา ประมาณ 3-5 กิโลกรัม/วงบ่อซีเมนต์ ใส่น้ำลงไปให้ลึกราว 20-30 เซนติเมตร รอจนน้ำนิ่งแล้วจึงใส่ น้ำลงไปอีกให้ได้น้ำสูง 50 เซนติเมตร วิธีการนี้ก็จะช่วยให้น้ำไม่ขุ่นเพราะหอย ขมต้องการน้ำสะอาด และน้ำนิ่งด้วย โดยธรรมชาติหอยขม จะเกาะตามกิ่งไม้และกินตะไคร่น้ำตาม กิ่งไม้นั้นๆ ที่นี่จึงใส่ทางมะพร้าวให้หอยขม หรือกิ่งไม้

ใบไม้ที่สามารถหาได้เพื่อให้เกิดตะไคร่น้ำและเพื่อไว้เป็นที่ หลบด้วยพวกพวกนี้ถ้าน้ำขุ่นหอย ขมจะไม่ยอมกินอาหารนานถึง 3 วัน และหอยขมจะอยู่แค่ความสูงของน้ำออกมารับแสงและออกซิเจนพอเลี้ยงได้ 3 เดือน ให้แยกออกมาส่วนหนึ่ง เพื่อขย ายพั น ธุ์ ส่วนบ่อเดิมก็เลี้ยงต่อไปอีก 2 เดือน จึงจับไปขายได้ การจับหอยขายนั้น แบ่ง 6 บ่อแรกตักหอยได้วันละ 50 กิโลกรัม นานครึ่งปี

เมื่อตักหมดก็ปล่อยลอตใหม่ลงไปทันที และจะจับหอยอีก 6 บ่อ ในช่วงครึ่งปีหลังวนเวียนอย่างนี้ตลอด ทำให้เขามีรายได้ทุกวันเฉลี่ยเป็นเดือนแล้วตกราว 4.8-5 หมื่นบาท การเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์ แนะนำให้น้ำสะอาดตลอดเวลา หากใช้น้ำประปาต้องพักให้คลอรีนก่อนและอ ย่ าให้หอยขมโดนเกลือเป็นอันขาด เพราะอาจทำให้หอยเสียได้

ทางที่ดีควรปล่อยปลาหาง นกยูงลงไปในบ่อหอย ขมด้วยเพื่อช่วยกินลูกน้ำที่จะมารบ กวนหอยขมอาจทำ ให้เป็นโ s คได้ หากบ่อที่เลี้ยงปลาหางนกยูงด้วยจะเปลี่ยนน้ำทุก 1 เดือนต่อครั้ง เมื่อถ่าย น้ำออกหมดให้ค่อยๆ ใส่น้ำลงไปใหม่เหมือนการใส่ในครั้งแร ก

ส่วนดินใช้ดินเดิม หลังจากเปลี่ยนน้ำจนน้ำสะอาดแล้ว ให้ใส่อีเอ็มผสมลงในน้ำด้วย 1 ฝา เพื่อช่วยให้หอยโตไวขึ้นและป้องกันโ s คได้ แต่ถ้าไม่ได้ใส่ปลาหางนกยูงไว้จะเปลี่ยนสัปดาห์ละครั้ง

การเลี้ยงหอมขมในวงบ่อซีเมนต์ โอกาสเป็นโ s ค น้อยกว่าบ่อดิน เ นื่ องจากเปลี่ยนน้ำได้ง่ายกว่าแต่ต้องสังเกต อาการของหอยขมด้วย หากเป็นโ s คที่เกิดจากน้ำเสีย จะไม่ค่อยเดิน ไม่กินอาหารที่มักจะนอนหงายเปิดฝาหน้าและเสียในที่สุด ฉะนั้นต้องสังเกตด้วยการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซืเมนต์ นับเป็นอาชีพที่น่าสนใจ เพราะใช้พื้นที่น้อยแต่รายได้ดี

Visited 19 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *