ปลูกแตงกวา ฉบับจับมือทำ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ขั้นตอนการปลูก

เตรียมดิน

1.ไถพรวนดินตากไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อทำลาย เพื่อทำลายวัชพืชและศัตรูพืชบางชนิด

2.การเตรียมปลูกควรกำหนดระยะห่างระหว่างต้น 1 เมตร และระหว่างแถว 1.5 เมตร

วิธีปลูกแตงกวา(ระยะกล้า) จะทำได้ 2 วิธี คือ

1.วิธีปลูกโดยหยอดเ ม ล็ ดลง ในหลุมโดยตรง วิธีนี้จะสะดวกต่อการปลูก แต่สิ้นเปลืองเมล็ดพั นธุ์พอสมควร (เกษตรกรนิยมใช้)

2.วิธีปลูกแบบเพาะกล้า

เตรียมดินเพาะ ใส่ลงในถาดเพาะที่เตรียมไว้

1.หยอดเมล็ดพันธุ์ลงในถาดเพาะหลุมละ 1-2 เมล็ด

2.ดูแลให้น้ำทุกวัน ปุ๋ย และเก็บไว้ในที่แดดอ่อนๆ และเมื่อต้นกล้ามีใบจริงประมาณ 4-5 ใบจึงย้ายลงปลูก

การดูแล

การให้น้ำวิธีการให้น้ำ จะแตกต่าง กันตามสภาพ พื้นที่ แต่วิธีที่เหมาะสมกับการปลูกแตงกวาที่สุด คือการให้น้ำตามร่อง ซึ่งเป็นวิธีที่ดูแ ลรัก ษ าความชื้นของแตงกวาได้ดี และลดก ารเกิดโ ร ค
การให้ปุ๋ ยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

1.ระยะต้นกล้า ( 7 วันแรก ) ปุ๋ ย คอก ปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ และมักใช้ปุ๋ ยสู ต รเป็นปุ๋ ยรองพื้น เช่น 15-15-15 เป็นต้น ในอัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ (ปุ๋ย 1 ลูก ต่อ 2 ไร่)

ระยะเจริญเติบโต จะเน้นปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูง เช่น 46-0-0 หรือ 24-7-7 เป็นต้น ในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (ปุ๋ย 1 ลูก ต่อ 2 ไร่)

3. ระยะออกดอก การใส่ปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของต้นพืชและสภาพแวดล้อม หากต้องการบำรุงทั่วทั้งต้น จะใช้สูตร 15-15-15 แต่หากต้องการบำรุงดอกหรือเพิ่มน้ำหนักผล ควรใช้สูตร 8-24-24 หรือ 13-13-21 แทน อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ (ปุ๋ย 1 ลูก ต่อ 2 ไร่) (หมายเหตุ : ควรใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อย่างระมัดระวัง)

Visited 11 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *