ทำไม ต้องโรยเกลือ รอบต้นมะพร้าวน้ำหอม ข้อดี – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

วันนี้ผมมีไอเดีย ดี ดี มาฝากเ พื่อนๆเกษตรกรสวนมะ พร้อม เกี่ยวกับ เทคนิคในการปลูกมะพร้าวน้ำหอม ให้หวานชื่น ด้วยการ โรย เกลือ รอบโคนต้ นมะพร้าว

โดยเทคนิคดีๆเป็นของ คุณ ว่าที่ร้อย ต รี พิทักษ์ พึ่งพ เดช เกษต รกรส วนมะพร้าว จังหวั ด สมุ ทรสาคร เผยว่าเดิมทีมที่สวนใช้ แต่ปุ๋ย เ  ค มี  ในการปลูกมะพร้าวเป็นหลัก แต่เมื่อหลังจากเข้าอบรมกับ มกอช. แล้ว จึงได้เริ่ม เป ลี่ ย น ม า ใช้ปุ๋ยจาก มู  ล สัตว์ และที่สำคัญการได้น้ำกร่อย ในบริเวณที่ ทำสวนมะพร้าว ช่วยทำให้มะพร้าวน้ำหอม ในสวนรสชาติ หวานหอมอร่อยขึ้น

ขั้นตอนการทำ

นำเกลือสมุทร หรือ เกลือทะเล 500 กรัม/1ต้น โรยรอบต้นมะพร้าวน้ำหอมเป็นวงกลมรอบโคนต้น  โดยการโรยให้เว้นระยะห่างจากโคนต้นมะพร้าวประมาณ 1 เมตร หรือครึ่งกิโลกรัมต่อต้นมะพร้าว 1 ต้น และเทคนิคนี้แนะนำให้ทำในฤดูฝน ซึ่ง จะช ะ ล้  า งเกลือให้ซึมสู่ผิวดินได้อย่ างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด และเมื่อโรยเกลือเป็นระยะ เว ลา ครบ 6 เดือนแล้ว ก็ให้โรยเ ก ลื อ ซ้ำอีกครั้งทำแบบนี้วนไปเรื่อย

เป็นเทคนิคแบบ ภู มิ ปัญญาชาวบ้าน ที่ทำกันมาช้านาน และได้ผลดี ที่สำคัญลงทุนน้อยมาก ชาวสวนมะพร้าวลองไปทำกันดูเลยค่ะ

ข้อคว ร ร ะ วัง : ควร เ ลี่ ย งโรยในช่วง ฤดูแล้ง เพราะ จะทำให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมโ ดนคว าม เ ค็ ม  ม ากเกินไปทำให้ คาย น้ำ อย่ าง หนัก จั่นมะ พร้าวจะร่วงไ ด้ง่ายและไม่ติดผล

เรียบเรียงโดย me-deekab

ที่มา : ไทยรัฐ

Visited 3 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *