ปลูกผักชีฝรั่ง พืชอายุสั้น ปลูกง่ายโตไว ตลาดขายได้ทั้งปี – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ผักชีฝรั่ง เป็นผักช นืดหยึ่ง นิยมนำมาปรุงอาหาร  โดยเฉพาะอาหารอีสาน  เนื่องจากใ บมีรส ชาติจืด  สามารถทำเป็นอาหารได้หลายเมนู อีกทั้ง ผักชีฝรั่งเป็นพืช อ า ยุ สั้น ปลูกเพียงประมาณ 6 เดือน สามารถเก็บ ผ ล ผลิตได้

การปลูก

1. เตรีย มดินด้วยการไถ ปรับปรุงพื้นที่ให้สม่ำเสมอกัน ไม่ควรมีน้ำขัง

2. ทำก ารตากดิน ประมาณ 2 สัปดาห์ เป็นการ ฆ่ ๅเ ชื้ ວ  โ ຣ ค

3. การป ลูก ให้ทำการแยกหน่อ จ า ก ต้นที่สมบูรณ์ มาปลูกใหม่

4.ก่อนการปลูก ควรรดน้ำให้ชุ่มเป็นโ ค ล น แล้วจึงย้ายผักชี ฝ รั่ง ที่ต้องการมาปลูก ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เซนติเมตร ระหว่างแถวประมาณ 10 เซนติเมตร

การดูแล

1.หลังปลูก 15 วัน บำรุงด้วยปุ๋ ย  16-8-8 ประมาณ 50 กิโลกรัม/ไร่

2.หลัง 30 วัน ใ ส่ ปุ๋ ย มู ล ไ ก่ แห้งประมาณ 40 กระสอบ/ไร่

3. หลัง 65 วัน ก็เริ่มตั ด ขา ยได้เรื่อยๆ โดยแบ่งตัดจากต้นหลัก ไปขาย

4. หลังตัดขายครั้งแรก ต้องบำรุงด้วยน้ำ ห   มั ก ชีวภาพ ประมาณ 15 วัน จึงจะสามารถตัดได้ใหม่อีกครั้ง

6.การปลูกแบบบนีั้ ปลูกครั้งเดียว สามารถเก็บผลผลิต ข า ย ได้ต่อเนื่อง 5-6 ปี จึงรื้ อ แปลงปลูกใหม่

เรียบเรียงโดย me-deekab

Visited 7 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *