วิธี ปลูกฟักทอง สำหรับมือใหม่ ฉบับจับมือทำ ! – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

เริ่มเตรียมตัว

ดิน : เนื่องจากฟักทองเป็นพืชที่ขาดน้ำไม่ได้ แต่ก็ไม่ชอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ดังนั้นพื้นที่ที่เลือกสำหรับปลูกฟักทองควรอยู่สูงกว่าระดับพื้นปกติ โดยสามารถปลูกในดินแถบทุกชนิด โดยฟักทองจะชอบดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีการระบายน้ำที่ดี มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 5.5-6.8 ชอบอากาศแห้ง ดินไม่ชิ้นแฉะและไม่มีน้ำขัง

ฤดูปลูก : ส่วนมากจะเริ่มปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม หรือหลังฤดูทำนา

แต่สามารถปลูกได้ดีในปลายฤดูฝน และต้นหนาว คือช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม และปลูกได้ดีที่สุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

การเตรียมดิน

การปลูกฟักทอง ควรขุดไถดินลึกประมาณ 25-30 ซม. เพราะเป็นพืชที่มีระบบรากลึก ตากดินเอาไว 5-7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและวัชพืช ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงสภาพดินให้ร่วนซุย และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ แล้วจึงย่อยพรวนดินให้ร่วนซุย เก็บเศษวัชพืชต่างๆออกจากแปลงให้หมด

การปลูก

พั น ธุ์ที่มีลักษณะเลื้อยและให้ผลใหญ่ : ใช้  เนื้อ ที่ปลูกมาก โดยใช้ระยะปลูก 2.5 x 2.5 เมตร หรือ 3 x 3 เมตร

พั น ธุ์ ที่มีลักษณะต้นพุ่มและให้ผลเล็ก : ใช้ เ นื้ อที่ปลูกมาก โดยใช้ระยะปลูก 75 x 150 ซม. (พันธุ์เบา)

วิธีหยอดหลุมปลูก

ใช้วิธีหยอดหลุมปลูก 2-3 เมล็ด ลึกประมาณ 3-5 ซม.

กลบหลุม ถ้ามีฟางข้าวแห้ง ให้นำมาคลุมแปลงปลูก เพื่อรักษาความชื้นให้กับผิวดิน และเมล็ดพันธุ์จะงอกเป็นต้นกล้า ตั้งตัวได้เร็ว จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงและโตเร็วกว่า

การย้ายกล้าจากถุงมาปลูก จะทำเฉพาะหลุมที่ไม่มีเมล็ด พั น ธุ์งอก ถึงแม้จะสามารถนำมาปลูกซ่อมได้ แต่ต้นกล้าที่นำมาปลูกซ่อมนั้น จะเจริญเติบโตช้ากว่าต้นกล้า ห ลุ มอื่นๆ แต่หากเว้นว่างไว้ ก็จะสูญ เ สี ย พื้นที่โดยปล่าวประโยชน์

การดูแลรักษาและการใส่ปุ๋ย

เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2-3 ใบแล้ว ควรถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกทิ้งไป เหลือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเอาไว้ ถ้าเป็นพันธุ์หนักจะแนะนำให้เหลือหลุมละ 1 ต้น
เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 4 ใบ ให้เริ่มใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตหรือปุ๋ยผัก 21-0-0 ละลาน้ำแล้วใช้รดที่ต้นฟักทองทุกวัน

เมื่อฟักทองเริ่มออกดอก ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 (หรือสูตรใกล้เคียงกัน เช่น 13-13-21) โรยรอบๆต้น แล้วรดน้ำตามและใส่ปุ๋ยอีกครั้งเมื่อฟักทองเริ่มติดผลอ่อน สำหรับฟักทองพันธุ์ให้ผลขนาดใหญ่ อายุเก็บเกี่ยวยาวนาน(พันธุ์หนัก) การใส่ปุ๋ยก็ควรจะใส่ให้มากกว่าพันธุ์เบา การรดน้ำต้องรดน้ำทุกวัน จนคาดคะเนว่าอีก 15 วัน จะเก็บผลแก่ได้ จึงหยุดรดน้ำ

Visited 6 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *