รวม สู ต ร อาหาร เลี้ยงเป็ด แบบต่างๆ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

1. สูตรอาหารบำรุงเป็ดออกไข่มาก

วัสดุ/อุปกรณ์

1.ท่อน กล้ว ยสับละเอียด 50 กิโลกรัม

2.กากน้ำตาล ½ กิโลกรัม

3.เกลื อ 2-3 ขีด นำมาหมักผสมกันไว้ 2 คืน ส ามารถนำม าเป็นอาหารได้

วิธีการทำ

ให้นำสูตรอาหาร บำรุงเป็ดออ กไข่มาก 1 กก. ผสมหัวอาหาร 5 กิโลกรัม รำ 5 กิโล กรัม และน้ำหมัก ผลไม้สุก 3 ช้อนแกง นำทั้งหมดผสมหมั กไว้ 1 คืน แ ล้วนำไปให้เป็ดกินตามปริ มาณที่ให้อาหารเ ป็ดในแต่ละวัน จะช่วยบำรุงเป็ดให้ออกไข่มาก และลดต้นทุนด้วย

2. สูตรห มักแก ลบ เลี้ ยงเป็ดไก่

วัสดุ/อุ ปกรณ์

1.แกลบสด

2.น้ำสะอาด

3.น้ำหมัก จุลิ นทรีย์ ชี หรื อน้ำหมักEMที่มีขายทั่วไป

วิธีการทำ 

นำแกลบเทใสถังใส่น้ำให้พอท่ วม ใส่น้ำหมักประมาณ 5ช้อน ต้ะ จากนั้นคนให้เข้ากัน หมักทิ้ งไว้ประมาณ12ชม. หรือหมักเช้าให้เป็ดไก่กินตอนเย็น หรือหมั กไว้ตอนเย็นให้กินตอนเช้าใฃ้ให้หมด วันต่อวัน โดยก ารให้ ผสมรำและปลายข้าว โดยแกลบหมั กเอาทั้งน้ำ 10ส่วน รำ3 ส่วน ป ลายข้าวเล็กน้อย ข้าวเปลือกและเศษอาหารตามที่มี ให้เ ป็ ดไก่กินตามปกติ ก็จะทำให้มี สุขภาพดีแข็งแรงไม่เป็นโรค

4. สูตรบำรุงเป็ดไก่ให้ไข่ดกฟองโ ต

วัสดุ/อุปกรณ์

1.เศ ษปลา + เศ ษ อาห ารเหลือใช้ 2 ส่วน

2.กากมะ พร้าว 1 ส่วน

3.อาหาร หมู รุ่น 1 ส่วน

วิ ธี การทำ

เริ่มจ ากนำส่วนผส มทั้งหมดมาผสมคลุก เคล้าให้เข้ากัน แล้วใส่น้ำลงไปพอท่วม  จากนั้นนำไปต้มให้สุก โดยไม่ต้องให้เหลวมากจนเกิ นไป เมื่อกวนส่วนผสม เข้ากันดีแล้ว ให้ทิ้งเอา ไว้ให้เย็นก็สามารถนำไปให้เป็ดกินได้

***หม าย เหตุ การเลี้ ยงเป็ด เทศที่ใช้สูตรอา หารดังกล่าวจะใช้เว ลาก ารเลี้ ยงประมา ณ 2 เดือนครึ่งถึง 3 เดือ นก็สามารถจำหน่ ายได้แล้ว อีก ทั้งยังลดต้นทุนใ นการเลี้ยงด้วย

Visited 2 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *