สปริงเกอร์จากขวดพลาสติก ไม่ต้องทิ้งขวดอีกต่อไป

0
101

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ขวดน้ำอัดลม 1 ขวด

2. สว่าน และดอก สว่าน ถ้าไม่มี ใช้ตะปู หรือ เข็ม สำหรับเจาะรู 1 ตัว

3. สายไมโคร 1 เส้น

4. ฝาครอบ PVC ขนาด 4 หุล 1ท่อ

ขั้นตอนการทำ

1. ขั้นตอน แร กเ จาะรูที่ฝา

2.เจารูที่ ฝ า ครอบ PVC  4 หุล

3.เจาะ รูด้า นล่างขอ งขวด

4. ใส่สายไมโ คร ประมาณ ทั้งขวด และฝาครอบ PVC

ประม าณนี้

5 นำ ส าย ไมโค รใส่ฝาน้ำอัดลม เพื่อประกอบหัว

ปิดฝ าให้ แน่

พร้อมใช้งาน

ดูคลิ ป

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่