น้ำหมักชี ว

น้ำหมัก ชี ว ภ า พ สูตรที่ 1

1.ใบสะเดาสด 4 กิโลกรัม

2.ข่าแก่ 4 กิโลกรัม

3.ตะไคร้หอม 4 กิโลกรัม

แล้วนำแต่ละอย่ างมาตำให้ละเอียด หมักกับน้ำ 20 ลิตรทิ้งไว้ 1 คืน ใช้น้ำย าที่กรองได้มา 1 ลิตร ผสมกับน้ำ 200 ลิตร สามารถเก็บไว้ได้ น า น  ห ล า ย วั น แต่ต้องเก็บให้พ้นแสงหรือเก็บในขวดสีทึบหรือชา แดดส่องไม่ถึง และสูตรนี้หากใช้เ ม ล็ ดแทนใบได้จะสามารถกำจัด แ ม ล ง ได้ทุกชนิด ยกเว้นด้วงและแ ม ล งปีกแข็ง หรือจะใช้ใบนำมาแช่น้ำจนเ น่ าแล้วกรองน้ำที่ได้ไปใช้พ่นผสมกับต้นหันหรือจะนำไปหมักใช้ทำน้ำหมักพ่นไล่ แ ม ล ง ก็ได้เช่นกัน

น้ำหมักชี ว ภ าพสูตรที่ 2

1.ใบส ะ เดา 3 กิโลกรัม

2.สุ ร า 40 ดีกรี

3.น้ำ 50 ลิตร

ถังขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด จากนั้นให้นำใบสะเดามาตำให้แหลกแช่ด้วย สุ ร า 40 ดีกรี เทให้ท่วมใบสะเดาแล้วปิดฝาให้มิด หมักทิ้งไว้ 21 วัน จากนั้น ให้เทน้ำเติมลงไป 50 ลิตรทิ้งไว้อีก 10 วัน จะได้น้ำหมักชี ว ภ า พพร้อมใช้งาน วิธีใช้ก็ง่ายด า ย นำน้ำหมักที่ได้ไปกรองเอาเศษตะกอนออก จากนั้นนำน้ำหมักอัตราส่วน 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นต้นไม้ทุกๆ 1 สัปดาห์ก่อนออกดอก 1 เดือน

น้ำห มั กชี ว ภ า พสูตรที่ 3

1.ย อ ดสะเดา

2.ยู ค า ลิปตัส

3.ข่าแก่

4.บอระเพ็ดอย่ างละ 2 กิโลกรัม

5.จุ ลิ น ท รี ย์

6.กากน้ำตาลอย่ างละ 1 แก้ว

นำยอดสะเดา ยูคาลิปตัส ข่าแก่และบอระเพ็ด นำแต่ละอย่ างม า แ ย ก ใส่ปี๊บแล้วใส่น้ำให้เต็ม ต้มจนเหลืออย่ างละครึ่งปี๊บ ทิ้งไว้จนเย็น แล้วนำมาเทรวมกันในถังใหญ่ หลังจากนั้นให้ใส่จุ ลิ น ท รีย์และกากน้ำตาลตามลงไป ปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วัน เมื่อนำมาใช้ให้ใช้เ พียงครึ่งแก้วผสมกับน้ำ 20 ลิตร ใช้ ฉี ด พ่นในแป ลงพืชผักหรือใน น า ข้ า ว จะช่วยป้องกันใบข้าวไหม้ได้

แหล่งที่มา https://decor.mthai.com

Visited 6 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *