ปลูกหอม แบ่ง 45 วัน สามารถเก็บจำหน่ายได้ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

เริ่มจากการเตรีย มดิน ขุดไถ่พ ร ว น ดิน ควรลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร จากนั้นทำหารตากดินไว้ประมาณ  5-7 วัน จากนั้นใส่ ปุ๋ ย ค อ ก หรือ ปุ๋ ย ห มั ก ชี ว ภ า พ มาคลุกเคล้ากับดิน

เสร็จแล้วก็ย กดินทำเป็นแปลง ผัก กว้างประมาณ 1.5 เมตร ความยาวตามต้องการแต่ ต้องให้ สะ ด ว กในการรดน้ำ สุดท้ายพรวน ดิ น ย่ อ ย แล้วเ ขี่ ยดินให้สม่ำเสมอกัน

เมื่อเตรียมดินและยกแปลงผักเสร็จแล้ว รด น้ำแปลงผักให้ชุ่ม นำหัวหอมที่เตรียม ไว้มาปักลงดิน เพียงครึ่งหัว โดยปักเป็นแถวให้ห่างกัน 12-15 เซนติเมตรจนเสร็จ หัวหอมที่ใช้ประมาณ 60-80 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ แล้วนำฟางข้าวหรือ แกลบมาคลุมทับเพื่อดู ดซับความชื้ นไว้ รดน้ำให้ทั่ว รดน้ำทุกวันเช้าและเย็น

หลังปลูกมาได้ประมาณ 10-20 วัน ก็ใส่ ปุ๋ ย  บำรุ งครั้งที่สอง โดยให้ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก หรือปุ๋ ย ห มั ก ชี ว ภ า พ หรือปุ๋ ย เ ค มี ถ้าเป็นปุ๋ยเ ค มี ก็มีสู ต ร 20-10-10 และปุ๋ย ยู เ รี ยสูตร 46-0-0 ใส่บำรุงผัก อัตราส่วนการใส่ ปุ๋ ยจะอยู่ประมาณ 20-25 กิโลกรัมต่อไร่

ต้นหอม สามารถเก็บ และอ อกจำหน่ายได้ดีจะต้องมีอ า ยุ  40-45 วันหลังการเพาะปลูก เพราะผักจะโตเต็มที่ ใบสีเขียวสด

ด้านการให้ น้ำ จะใช้ระบบน้ำพุ่งจากสายยางและวางท่อตามร่องแปลงผักเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดน้ำรดต ามความต้องการ ซึ่งวิธีนี้ประหยัดทั้งแรงงานคน เวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งจะร ดน้ำวันละ 1 ครั้ง แต่ช่วงนี้อากาศร้อนมากต้องเพิ่มการรดน้ำเป็นวันละ 2 ครั้ง คือเช้ากับบ่าย โดยลงทุนไ ร่ละไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ใช้เวลาในการเพาะปลูกประมาณ 40-45 วัน จึงสามารถเก็บขายได้

ที่มา me-deekab

Visited 2 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *