เปลี่ยนแกลบใหม่ เป็นแกลบเก่า เพื่อใช้ในการเพาะ ปลูก-พืชผัก ให้งาม

0
704

กรรมวิธีการเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เ ป็ นแ ก ล บ เ ก่า เหตุผลทำไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็น แ ก ล บ เ ก่ าเพราะว่าแกลบใหม่ยังไม่มีประโยชน์กับพืชเพราะจะดึงไนโตรเจนออกไปจากพืช จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ให้แกลบมีคุ ณสมบัติเป็น ปุ๋ ย เมื่อนำไปผ ส มกับดินจะทำให้ดินร่วนซุ ย ดินมีน้ำหนักเบา ทำให้รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี มาเริ่ม ศึก ษ า ขั้นตอนการทำด้วยกันเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.แกล บใหม่ประมาณ 1 ถัง

2.ปุ๋ ย ยู เ รี ย 1 ถ้วยต วง

3.น้ำ 10 ลิตร

4.กะ ละมัง

ขั้นตอนการทำ

1.ทำการเท แก ลบที่ได้มาลงในกะละมัง

2.จากนั้นน้ำปุ๋ ย ยู เรี ย 1 ถ้วยตวงผสมกับน้ำ 10 ลิตร กวนจน ปุ๋ ย ละลายเข้ากันในน้ำจนหมด ไม่ให้เป็นเม็ด ปุ๋ ย เหลืออยู่

3.ทำการเทน้ำ ปุ๋ ย ที่ ผ ส ม แล้วเทลงคลุกเคล้าให้เข้ากันกับแกลบที่เตรียมไว้

โดยขั้นตอนการผสมคือไม่ต้องเทน้ำ ปุ๋ ย จ นหมดถังแต่ให้ค่อยๆ เท พร้อมกับผสมให้เข้ากันไปด้วยเพื่อตรวจสอ บว่าแกลบอุ้มน้ำจนเปียกให้ทั่วถึงแล้วหรือไม่

4.หลังจากนั้นน้ำวัสดุอะไรก็ได้ที่สามารถ ค ลุ ม เช่น ถุงปุ๋ ย พลาสติกดำ เพื่อไม่ให้แสงแดดเข้าถึง หมักทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะสามารถนำมาใช้ผสมกับ ดิ น ใช้ประโยชน์สำหรับปลูก พื ช ผักที่เราต้องการได้ครับ

ที่มา วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่