ปลูกผักเสี้ ยน ดองขาย พื้นที่ 1 ไร่ สร้างรายได้เดือนหนึ่งหมื่นบาท จริงหรือ? – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

มีพื้นที่ถือครองมาก มีพื้นที่ถือครองปานกลาง หรือจะมีพื้นที่ถือครองน้อย หรือไม่มีพื้นที่ถือครองเลย ก็อยู่ใน สังคม ไทยได้อย่างสบาย เพียงแต่ท่านมีหลักคิดเป็นของตนเอง ค้นหาจุดเด่นของท่านให้พบ พยายามศึกษาประสบการณ์จากผู้อื่นให้มากที่สุด และท่านจะเป็ นผู้ค้ นพ บคำตอบโดยตังท่านเอง มี พื้นที่เพียง 7 ไร่ ทำอย่างไรจะให้อยู่ได้ และอยู่รอดในสังคมปัจจุบัน

ผักเสี้ ยน เป็นผักที่ไม่นิยมนำมารับประทานสดๆ แต่จะนำมาแปร รูป โดยการดอ ง ผักเสี้ยนดองเป็นที่นิยมของสังคมไทยมานา นแล้ว ไม่ว่าเป็นสังคม ชนบ ท สังคมเมืองการปลูกผักเสี้ยน

การดองผักเสี้ยนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมามากต่อมากแล้ว เป็นสินค้าที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เป็นช่องทางการทำกินอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ

การปลูกผักเสี้ยนเริ่มจากการเตรียมดิน โดนไถดะตากดินไว้ 7-10 วัน และไถแปรอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับปรับปรุงดินโดยเติมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแห้ง หรือรดราดด้วยปุ๋ยหมักน้ำ นำเมล็ดผักเสี้ยนหว่านลงไป โดยใช้ประมาณ 3 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ไร่ รดน้ำให้ชุ่มประมาณ 7 วัน ก็จะผลิยอดออกมา

หลังจากนั้นผักเสี้ยนโตขึ้นประมาณ 3-4 นิ้ว หากใช้น้ำหมักชีวภาพเสริมทุกๆ 7 วัน จะทำให้ต้นผักเสี้ยนสมบูรณ์และเติบโตเร็วขึ้น

โดยปกติเมื่อผักเสี้ยนอายุ 40 วัน ก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว ในพื้นที่ 1 ไร่ การเก็บเกี่ยว แต่ละครั้งจะไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม เมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรกแล้ว การเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปก็เว้นประมาณ 3-4 วัน ก็เก็บเกี่ยวรอบถัดไปได้ หลังจากเก็บเกี่ยวควรรดน้ำให้ชุ่ม พืชที่เก็บเกี่ยวยอดย่อมต้องกา รน้ำมาก หากการให้น้ำใช้ระบบสปริงเกลอร์จะดีที่สุด และปล่อยน้ำหมักชีวภาพไปตามท่อน้ำ สปริงเกลอร์ ก็จะสะดวกและ ประหยั กเวลา แต่ต้องลงทุนเพิ่มอีกซักนิด แต่ครั้งเดียว

ก ารเก็บเกี่ยวผักเ สี้ยนควรเก็บเกี่ยวในตอนเช้า ขนาดค วามยาวของย อดควรเป็น 3-4 นิ้ว เดือนหนึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ 10 ครั้ง และเก็บเกี่ยวได้นา 3-4 เดือน ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาเมื่อต้นผักเสี้ยนแก่ ให้ผลผลิตน้อยก็ไถทิ้งโดยไถ 2 ครั้ง เหมือนครั้งแรก แต่ครั้งนี้ไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์

เนื่องจากก่อนไถทิ้งเราปล่อยให้ผักเสี้ยนเป็นดอก และ ออกฝักให้แก่จัด ฝักเหล่านั้นก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ให้เราต่อไป ทำอย่างนี้ได้ประมาณ 3 ครั้ง หรือ 3 รอบหลังจากนั้นให้ไถทิ้งแล้งสลับด้วยพืชตระกูลถั่ว เป็นการพักดินและปรับปรุงดินใหม่ ทุกครั้งที่มีการไถพรวนจะต้องเสริมด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อปรับปรุงดินให้พร้อมที่จะช่วยสร้างความเจริญให้แก่ต้ นผักเ สี้ยน เมื่อต้นผักเสี้ยนเ จริญเติบโตดีก็หมายถึงรายได้ของเราก็จ ะเจริญเติบโตตามไปด้วย

วิธีดองผักเสี้ยน

นำผักเสี้ยนที่ตัดมาใหม่ มาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปผึ่งแ ดดหรือ ผึ่งลมให้พอหมาดๆ ขณะเดียวกั นก็เตรี ยมน้ำดองภาชนะที่ใช้ควรเป็ นโอ่งมังกร ใสน้ำสะอาดลงไปครึ่งโอ่ง ใส่เกลือลงไป 3 กิโลกรัม ใส่น้ำตาลทรายขาวลงไป 2 กิโลกรัม ละลายให้เข้ากัน ชิมน้ำให้เค็มอมหวานนิดหน่อย ถ้าเค็มมากก็ไม่ดี ถ้าอ่อนเค็มมากก็ไม่ได้ เกษตรกรควรทดลองทำ เมื่อปรับปรุงได้มาตรฐานแล้วให้ทำเป็นสูตรผักเสี้ยนกี่กิโลกรัม น้ำกี่ลิตร น้ำตาลกี่กิโลกรัม เกลือกี่กิโลกรัม เมื่อเตรียมน้ำเสร็จแล้วก็นำผักเสี้ยนแช่ลงในโอ่ง โดยกดให้มิดน้ำ ปิดฝาโอ่งทิ้งไว้ในที่ร่ม การดูแลผักเสี้ยนที่ดองไว้ให้พลิกกลับทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น การดองผักเสี้ยนเมื่อครบ 48 ชั่วโมง ก็แยกผักเสี้ยนออกขายได้แล้ว

ผักเสี้ยนดิบ 1 กิโลกรัม เมื่อดองแล้วใส่ถุง 5 บาท ได้ 8 ถุง ก็เท่ากับ 40 บาท ผักเสี้ยน 1 ไร่ ตัดได้แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม หากขายปลีกเท่ากับกิโลกรัมละ 40 บาท ก็จะได้เงิน 4,000 บาท หากขายส่งตกราคากิโลกรัมละ 30 บาท ก็เท่ากับ 3,000 บาท เดือน 1 ตัดได้ 8-10 ครั้ง คิดแค่ราคาส่ง ก็มีรายได้แล้ว เดือนละ 24,000 บาท

การตลาดอยู่ที่ไหนก่อนจะทำการปลูกหรือผลิตอะไรก็ตาม ต้องใช้การตลาดเป็นตัวนำ ต้องเรียนรู้เรื่องการตลาด หากจะขายส่ง ขายใคร ขายได้วันละกี่ถุง หรือถ้าขายปลีกก็ลองสำรวจร้านขนมจีน ลองรวบรวมให้ได้สัก 20 ร้าน แต่ละร้านหากมีกำลังซื้อได้ร้านละ 6 ถุง ถุงละ 5 บาท ขายได้แล้ว 30 บาทต่อร้าน หาก 20 ร้านก็ขายได้ แล้ว 600 บาท เดือนหนึ่งก็จะมีรายได้แล้ว 18,000 บาท ลองทำแบบนี้ดูไม่รวยก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรต่อ หากต้องการรายได้เพิ่มก็ลองติดต่อแม่ค้าขายส่งหรือขยายตลาดขายปลีกออกไปอีก ตลาดต้องการมากขึ้นแต่ พื้นที่ 1 ไร่ไม่เพียงพอต่อการป้อนวัตถุดิบ ก็ขายและซื้อที่ปลูกเพิ่ม หรือจะให้ผู้อื่นปลูกร่วมกับเราแต่เราขอรับซื่อของเขามาดองขายเองด้วย หรือหากเราไม่มีพื้นที่จะให้คนอื่นปลูก

ส่วนเรารับซื้อของเขามาดองขาย มาแปรรูป แล้วส่งตลาด คิดแบบนี้ ทำแบบนี้ รวยหรือจนคิดเอาเองก็แล้วกัน ขอไม่แนะนำต่อแล้วละครับ บ๊าย บาย

Visited 8 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *