มีผักชนิดไหนบ้าง ที่ปลูกได้ในกระถาง ได้ดี – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ยินดีต้อนรับผู้อ่านทุกท่านเข้าสู่ me-panya.com แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้ด้านต่างๆจากภูมิปัญญาชาวบ้าน วันนี้มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอ เกี่ยวกับผักชนิดไหนบ้าง ที่ปลูกในกระถางได้ดี สำหรับผู้ที่ไม่มีเนื้อที่ในการทำสวนครัวค่ะ เหตุเป็นเพราะคนส่วนใหญ่จะอยู่กันในเมืองและทำงานบริษัทกันเยอะ บางคนก็ต้องเช่าบ้าน เช่าคอนโด ห้องแถว ท่านสามารถที่จะนำเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งทำได้ง่ายและสามารถทำเป็นสวนประดับหน้าบ้านได้ด้วยค่ะ จะมีขั้นตอนในการทำอย่างไรนั้นเราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

ข้อดีของการปลูกผักในกระถาง มีดังนี้

1.ช่วยประหยัดพื้นที่ในการปลูกผัก

2. ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย จัดวางปรับเปลี่ยนตำแหน่งกระถางผักได้ด้วย

3. เป็นการดูแลรักษาที่ง่าย และสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต

4.สามารถนำผักที่ปลูกในกระถาง ใช้ไปวางตกแต่งเป็นสวนหย่อมหรือจัดเป็นสวนประดับได้

การปลูกผักในกระถางสามารถใช้หาวัสดุหราืออุปกรณ์เหลือใช้ในครัวเรือน เช่น กะละมัง , กระถาง , ย างรถยนต์ , ถังน้ำ ฯลฯ หากกระถางหรือภาชนะใดมีสารปนเปื้อนพวกน้ำมันหรือพวกสารต่างๆ ควรทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาใช้

โดยภาชนะที่นำมาปลูกผัก  ควรตัดปาก ตัดก้น หรือทำขอบเพื่อให้กระถางคงทน และมีความสวยงาม การเลือกกระถางปลูกควรเลือกให้เหมาะสมต่อชนิดผักที่นำมาปลูก กล่าวคือผักที่มีระบบรากลึกควรปลูกในกระถางที่มีความลึก ส่วนผักที่มีระบบรากตื้นเหมาะกับกระถางที่มีความตื้นไม่มาก

การเลือกชนิดผักที่จะปลูกนั้นมีความสำคัญมาก นอกจากจะเลือกผักที่จะนำมาปลูกให้เหมาะสมกับกระถางปลูกแล้วนั้น ควรเลือกที่จะปลูกผักที่มีการใช้บริโภคภายในครอบครัวของท่านเป็นประจำทุกวันก่อน เพราช่วยให้ผักที่ปลูกนั้นได้นำไปใช้ประโยชน์ได้มากและนอกจากผักที่นิยมบริโภคภายในครอบครัวแล้ว ควรเลือกที่จะปลูกผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบรับประทานด้วย

เพราะจะทำให้ผักนั้นได้รับการดูแลรักษาจากสมาชิกในครอบครัวตามไปด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเลือกชนิดผักที่นำมาปลูกมีความสำคัญมาก ไม่ควรปลูกผักที่ไม่มีผู้บริโภคเพราะจะทำให้ผักที่ปลูกนั้นไม่คุ้มค่า สำหรับการเตรียมดิน ดินที่ใช้ในปลูกผักในกระถางจะต้องเตรียมดินให้ดี และเหมาะสมกับผักแต่ละชนิดที่นำมาปลูก สำหรับการเตรียมดินปลูกสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยมีส่วนผสมในการทำดังต่อไปนี้

1.ดินร่วน 1 ส่วน

2.ทราย 1 ส่วน

3.ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน

4.แกลบดำ หรือขุยมะพร้าว 1 ส่วน

หลังจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ทั้งหมด 4 ส่วน มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดี ก่อนที่จะนำผักลงไปปลูกถ้าหากกระถางมีรูใหญ่เกินไปอาจจะทำให้ดินรั่วออกได้ ดั้งนั้น นำหินหรือเศษกระเบื้องวางทับก่อน และถ้าส่วนผสมดังกล่าวไม่สามารถหาได้อาจจะใช้ปุ๋ยคอกผสมใบพืชผุ ใบไผ่ผุ ผสมกับดินก็ได้เช่นกัน และถ้าไม่สะดวกที่จะผสมดินใช้เองท่านสามารถที่จะหาซื้อดินผสมเสร็จ

ที่มีขายอยู่ทั่วไปมาใช้ได้ แต่ควรดูส่วนผสมของดินก่อนให้ดีถ้าหากมีส่วนผสมของใบก้ามปูหรือเปลือกถั่วจะเหมาะสมกว่าดินที่มีส่วนผสมของแกลบหรือกาบมะพร้าวดินที่ผสมเสร็จแล้ว จากนั้นนำดินที่ได้ใส่ลงไปในกระถางที่เตรียมปลูก  การใส่ดินไม่ควรที่จะใส่ดินให้เต็มกระถาง หรือใส่ดินเสมอขอบกระถางหลังจากนั้นควรใส่ดินหลังปลูกผักไปแล้วจึงจะเพิ่มดินให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้

การปลูกผักในกระถางขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่จะนำมาปลูก คือ สามารถทำได้ทั้งปลูกแบบใช้เมล็ดพันธ์ุในการหว่าน การหยอดเมล็ด หรือการนำต้นกล้ามาปลูกในกระถางก็สามารถปลูกได้เลย

สำหรับวิธีหว่าน และการหยอดเมล็ดพันธ์ุ สามารถที่จะหว่านเมล็ดลงในให้กระถางได้โดยกะระยะห่างของให้พอดี หรือหลุมที่หยอดให้เหมาะสมกับชนิดของผักที่นำมาปลูก ส่วนผักที่นิยมปลูกโดยใช้เมล็ด ได้แก่ ผักชี , ผักบุ้งจีน , ตั้งโอ๋ , ขึ้นฉ่าย เป็นต้น

ส่วนวิธีเพาะต้นกล้าผักก่อนปลูกนำต้นกล้าผักที่เพาะเมล็ดได้ระยะเวลาที่พอเหมาะ โดยจะสังเกตจากลักษณะของลำต้นของผักและระบบรากฝอย ถ้ามีความสมบูรณ์ก็สามารถที่จะนำต้นกล้าผักย้ายลงปลูกได้เลย โดยผักที่นิยมปลูกด้วยวิธีเพาะต้นกล้า ได้แก่ ผักคะน้า , ผักกาดขาว , ผักกาดเขียว , ผักกาดหอม , กะหล่ำปลี , ปูเล่ , กะเพรา , โหระพา เป็นต้น ซึ่งผักที่สามารถนำมาลงปลูกแบบปักชำในกระถางได้เลยนั้น เช่น สะระแหน่ , ชะพลู , หอมแบ่ง , ตะไคร้  ฯลฯ

การปักชำควรดูว่าผักแต่ละชนิดใช้ส่วนใดในการปักชำได้ เพราะว่าผักบางชนิดมีรากลึกกระถางที่ใช้ปักชำควรมีความลึกที่เหมาะสมต่อผักด้วย หรือผักบางชนิดต้องใช้ไม้ปักเพื่อช่วยพยุงลำต้นของผักให้ตั้งตรงและป้องกันการกระทบกระเทือนเวลารดน้ำในช่วงแรกๆของการปักชำด้วย

การดูแลรักษาผักในกระถาง ผักที่ปลูกจะสามารถทำการดูแลรักษาได้ง่าย โดยคอยรดน้ำให้ดินในกระถางในมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ และกำจัดวัชพืช พรวนดิน ให้ปุ๋ย ถ้าหากผักมีเจริญเติบโตไม่ดีควรที่จะเปลี่ยนดินเมื่อมีการปลูกผักในครั้งต่อไป หรือถ้าปลูกผักชนิดใหม่ในกระถางเดิมถ้าหากที่ที่วางกระถางอยู่นั้น ผักที่ปลูกได้รับแสงแดดที่ไม่เพียงพอสามารถที่จะย้ายายกระถางไปวางไว้ในที่มีแสงแดดเพียงพอได้

การเก็บเกี่ยวผักที่ปลูกในกระถาง ถ้าเป็นผักที่บริโภคในส่วนของใบ ให้เก็บใบล่างไปบริโภคก่อนซึ่งจะเหลือยอดบนไว้ให้เจริญต่อไป เช่น ผักกาด คะน้า ปูเล่ ส่วนผักที่ใช้ส่วนยอดอ่อนบริโภคควรเลือกเก็บเฉพาะยอดเท่านั้น เพราะจะทำให้ผักมีการแตกยอดอ่อนเจริญเติบโตให้เราได้ใช้บริโภคอีก เช่น สะระแหน่ , กะเพรา , โหระพา ฯลฯ

การปลูกผักในกระถางควรที่จะเลือกชนิดของผักที่ครอบครัวจำเป็นต้องใช้บริโภค เลือกวัสดุเหลือใช้มาใช้เป็นวัสดุมาปลูกผัก ส่วนเรื่องของชนิดของผักกับกระถางปลูกควรจะพิจารณาถึงการหยั่งรากตื้น ของพืชผักด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวบริโภคอีกด้วยค่ะ

แหล่งที่มา https://www.baanmaha.com

เขียนโดย แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้
Visited 3 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *