ไม้สักทอง ไม้มีค่า ปลูก อ ย่ า ง ไรให้ได้ผลดี – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ไม้สัก ท อ ง เป็นไม้โตเร็วปานกลาง เป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีลักษณะพิเศษกว่าไม้ชนิดอื่น เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง ลวดลายสวยงาม เลื่อยไสกบตบแต่งง่าย จึงนิยมใช้ทำบ้านเรือนที่ต้องการความสวยงาม ในสมัยโบราณไม้สักทองหาง่าย ราคาไม่แพง การสร้างบ้านเรือน ใช้ไม้สั กทองทำเ ส าเรือนด้วย เพราะมีความ ท น ท า น สามารถอยู่ในดินได้เป็ นเวลานานๆ ปัจจุบันไม้สักทอ งหาย า กและมีราคาแพงมากขึ้น

การ ข ย า ย พันธุ์ และแหล่ งจำหน่ายพันธุ์

การขยายพันธุ์ ปัจจุบันนิยมปลูกด้วย เ ห ง้ า ที่ได้จากการนำเมล็ด มาเพาะลงในแปลง ขนาด 1×20 เมตร ย กระดับสูง 20-30 เซนติเมตร ย่อยดินใ ห้ ละเอียด ปรับผิวแปลงให้เรียบ หากดินข า ดค ว า มอุดมสมบูรณ์ให้ใส่ปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 200 กิโลกรัม ต่อไร่ ค ลุก เค ล้ าลงในดิน ปลูกระยะ 25×60 เซนติเมตร โดยการเ ปิ ด หลุ มตื้น ๆ วางเ มล็ดลงในหลุม กลบดินตื้น ๆ รดน้ำพอ ชุ่มคลุมด้วยฟางข้าว

หากต้องการให้ได้ผลดี ควรเพาะเมล็ดในต้นฤดูฝนตั้งแต่ปลา ยเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงกลางเดือน พฤษภาคม เมล็ดสักจะง อกภายใน 30 วัน เนื่องจากกล้าสักต้องการแสงแดดจัดจึงไม่จำเป็นต้องทำหลังคาพรางแสงแต่อย่างใด หมั่นดูแลแปลงให้สะอาด เมื่อมีอายุครบ 8-10 เดือน จะได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขอ งต้นกล้าบริเวณคอของราก 1-1.5 เซนติเมตร

การปลูก

ขุดหลุมลึก 20 เซนติเมตร วางเหง้าสักลงในหลุมให้ตั้งตรง กลบดินระดับ คอเหง้า หรือรอยต่อระหว่างร ากกับต้น กลบดินอัดให้แน่นพอประมาณอย่าให้มีโพรงอากาศในหลุมปลูก เพราะน้ำจะขังหลังฝนตก ช่วงปลูกที่ดีที่สุด ต้ อ งปลูกในต้นฤดูฝน เหง้ าที่สมบูรณ์อายุ 1 ปี ต้นสักจะเจ ริญเ ติบ โตใ ห้ความสูง 2-3 เมตร

การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยอัตรา 25 กรัม ต่อต้น ปีละ 2 ครั้ง ต้นฝนและปลายฝน ระยะ 1-2 ปีแรก ลิดกิ่งระโยงระยางที่ไม่ต้องการทิ้งไป ปีต่อไปอาจใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราต้นละ 200 กรัม โรยรอบโคนต้นแล้วกลบดิน หากเห็นว่าเจริญเติบโตแข็งแรงดีควรเว้นการใส่ปุ๋ยบ้างก็ได้

เรียบเรียงโดย mepanya

Visited 2 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *