การปลูกกระชาย ปลูกเหง้าเดียวเก็บกินตลอด

0
152

การปลูกกระชายในเข่งหรือภาชนะปลูกอื่นๆ เช่น กระบะ กะละมัง และวงบ่อซีเมนต์ให้

กระชาย มี 3 ชนิด คือ

1.กระชายเหลืองหรือกระชาย ขาว

2.กระชายแดง

3.กระชายดำ

ฤดูปลูก

ปลูกได้ทั้งปี แต่ฤดูปลูกที่เหมาะสมอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม

วิธีการปลูก

1.แกลบดำ ดินดี ปุ๋ยคอก หรือปุยหมัก อัตราส่วน 1:1:1

2.นำเข่งหรือภาชนะที่ต้องการจะปลูก กระบะหรือภาชนะปลูก

3.ฝังเหง้าพันธุ์ลงไปเพาะ

4.รดน้ำจนกว่าต้นอ่อนจะงอกออกมาให้เห็น จึงจะทำการย้ายกล้าที่มีความสูงประมาณ 3-5 นิ้ว

ลงปลูกในถุงดำ โดยใช้ดินผสมแบบเดิม จากนั้นดูแลไปจนกว่าจะสามารถเก็บเหง้าจำหน่ายได้

ซึ่งข้อดีในการปลูกกระชายในเข่ง หรือวัสดุึต่าง จะมีเหง้าใหญ่กว่าการปลูกลงดิน เพราะไม่มีการเเย่งอาหารกัน ทำให้รากสามารถชอนไชเข้าไปกินอาหารได้เต็มที่

ประโยชน์ ของกระชาย

เหง้ากระชาย รัก ษ าอ าการ ท้อ งอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด โดยนำเห ง้าและรากประมาณครึ่งกำมือ (สด หนัก 5- 10 กรัม แห้งหนัก 3 – 5 กรัม) ต้มเอาน้ำดื่มเวลามีอาการ หรือปรุงเป็นอาหารรับประ ทาน คุณ ค่าด้านอาหาร กระชายมี ร ส เผ็ดร้อน ช่วยดับกลิ่นคาวได้ดี ป รุงเป็นอาหารหลายชนิด เช่น น้ำยาใส่ขนมจีน แกงปลาป่า  ผัดเผ็ดปลา ดุก ปลาร้าหลน กะปิคั่ ว แกงขี้เหล็ก เหง้ ากระช ายมีสารอา หารสำคัญ คือแคลเซี่ยม และวิตามินเอ ส่วนแป้ง ไขมัน และวิตามินมีจำนวนน้อย รับประทานอาหารที่มีกระชายอยู่ด้วยจะช่วยขับลม เจริญอาหารได้ดี

การเก็บรั กษ าพันธุ์

กระชายดำที่แก่จัดจะมีอายุประมา ณ 11 – 12 เดือน หัวจะต้องสมบูรณ์ อวบใหญ่ปราศจาก เชื้ อโ ร ค เก็บไว้ในที่แห้ งและเย็นนาน ประมาณ 1 – 3 เดือน จึงจะนำไป ป ลู กต่อได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่