วิธีการขอ ไฟฟ้าเกษตร พร้อมเอกสารที่ต้องเตรียม

0
220

ไฟเกษตร คือ การนำไฟฟ้ามาใช้ภายในสวนของเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร เช่น ใช้กับเครื่องสูบน้ำ หลอดไฟต่างๆ เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

1.ใบรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ

2.สำเนาโฉนดที่ดิน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาบัตรประชาชน

ขั้นตอนการขอไฟฟ้า มีทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้

1.การขอบ้านเลขที่ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หากเป็นพื้นที่ไกลจากหมู่บ้าน จำเป็นจะต้องสร้างที่พักหรือบ้านพัก และมีห้องน้ำ เพื่อประกอบเป็นหลักฐานการขอบ้านเลขที่ โดยต้องมีบ้านที่ต้องการ ใช้ไฟฟ้าร่วมกันมากกว่า 3 หลังขึ้นไป จากนั้นจะต้องถ่ายรูปบ้านพักและห้องน้ำไปให้อนามัยเซ็นต์เอกสารรับรองการเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ ต่อมานำไปยื่นให้ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการขอบ้านเลขที่ เมื่อได้หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน ก็จะนำไปยื่นที่อำเภอ เราก็จะได้บ้านเลขที่พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านครับ

2.ยื่นเรื่องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรอกเอกสารและแนบสำเนาทะเบียนบ้านของเราและเพื่อนบ้านไปพร้อมกัน

3.ยื่นเรื่องที่การไฟฟ้าในอำเภอของตนเอง นำเอกสารทั้งหมดยื่นที่การไฟฟ้าของอำเภอ จากนั้นรอผลความคืบหน้า

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอมิเตอร์ไฟฟ้า

ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่จำเป็นของการทำเกษตรรวมไปถึงการดำรงชีวิต หากมีไฟฟ้าอะไรๆก็จะง่ายมากขึ้น ลองนำวิธีการนี้ไปยื่นขอการใช้ไฟฟ้ากันได้นะครับ

เขียนโดย แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่