วิธีปลูก มันเทศญี่ปุ่น สำหรับขาย สร้างรายได้ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ทำเกษตรทุกๆท่านด้วยค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ me-panya.com ศูนย์รวมบทความสาระความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเกษตรทั่วทุกด้าน แน่นอนว่ามาพบกับเรา ก็ต้องมีความรู้มาเผยแพร่ให้เพื่อนๆกันแน่นอน เรื่องที่เรายกมานำเสนอในวันนี้ เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการปลูกมันเทศญี่ปุ่น สำหรับขายสร้างรายได้ มันเทศญี่ปุ่น หรือที่เรามักเรียกกันว่า มันหวานญีปุ่น จะมีลักษณะคล้ายกับมันเทศบ้านเรา โดยวิธีในการปลูกก็สามารถปลูกได้ง่าย สำหรับเพื่อนๆที่ทำเกษตรสนใจจะปลูกมันเทศญี่ปุ่น จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เรานำมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะ จะมีวิธีในการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันค่ะ

การเตรียมท่อนพันธุ์มันเทศ

สำหรับการเตรียมท่อนพันธ์ุมันเทศสำหรับปลูก ควรตัดท่อนมันให้มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร โดยจะทำการลิดใบทิ้งหรือไม่ลิดใบทิ้งก็ได้ เพราะว่ายอดมันจะสามารถแตกยอดออกมาได้ง่าย สำหรับยอดมันเทศเมื่อเรานำไปปลูกจะตั้งตัวได้เร็วกว่าไม่ลิดใบ ส่วนการตัดยอดจะตัดส่วนที่เป็นยอดเพื่อจะช่วยให้ได้ผลที่ดี และที่สำคัญท่อนที่นำมาปลูกจะใช้ประมาณ 2-3 ท่อน ก็สามารถที่จะปลูกให้ได้ผลผลิตเช่นกันการให้หัวก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับ

หลังจากที่เราทำการตัดท่อนพันธ์ุมันเทศเสร็จแล้ว ควรนำมามัดรวมกันเป็นท่อนหรือเป็นกำ โดยใช้ใบตองหรือกระสอบห่อมัดเอาไว้แล้วนำท่อนพันธุ์ไปแช่สารป้องกันแมลงในกลุ่มคาร์โบซัลแฟน เช่น ไฟท์ช็อต แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที เพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องแมลงที่จะติดไปกับท่อนพันธ์ุของเราได้เป็นอย่างดี

แล้วนำท่อนพันธ์ุมันไปเก็บรักษาไว้ในที่ร่ม โดยทำการรดน้ำเช้า-เย็นประมาณ2-3 วัน หลังจากนั้นยอดท่อนพันธ์ุก็จะเริ่มมีรากงอกออกมา ซึ่งแสดงว่าท่อนพันธ์ุสามารถที่จะนำไปปลูกได้แล้ว

สำหรับคำแนะนำท่อนพันธ์ุมันเทศที่จะนำมาตัดราก เราควรที่ตัดตั้งแต่ต้นมีอายุไม่เกิน 45 วัน หรือก่อนที่จะมีการฉีดพ่นปุ๋ยเพื่อหยุดการแตกยอด สำหรับพื้นที่ที่ใช้ปลูกมันเทศนั้นจะใช้พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ โดยจะใช้ท่อนพันธ์ุมันเทศประมาณ 8,000-16,000 ยอด

การเตรียมแปลงปลูก

การเตรียมแปลงสำหรับปลูกมันเทศให้ลงหัวได้ดีนั้น ปัจจัยหลัก คือ การเตรียมดินปลูกถึงแม้ว่ามันเทศจะสามารถปลูกในดินได้เกือบทุกชนิดนั้น แต่ดินร่วนปนทรายจะเป็นดินที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูก ลักษณะของดินที่ปลูกจะส่งผลต่อการลงหัวมันหรือรูปร่างของหัวมัน หากพื้นที่ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ก่อนจะปลูกควรใส่ปุ๋ยคอกก่อน เช่น มูลวัว มูลไก่ ฯลฯ ในอัตราส่วน 1-2 ตัน หรือใส่ปุ๋ยคอกหลังการเตรียมแปลงเสร็จแล้ว โดยหว่านบนสันร่องแปลง

ยกตัวอย่างเช่น  พื้นที่แปลงปลูกมันเทศที่เคยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดต่อเนื่องมาหลายปี ให้ทำการหว่านเปอเทืองลงไปในแปลงก่อนที่จะเตรียมแปลงสำหรับการปลูกมันเทศ หลังจากที่ต้นปอเทืองเริ่มออกดอกจะทำการไถกลบทันที เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด

สำหรับในการเตรียมแปลงปลูกให้ไถก่อน 1 ครั้ง แล้วทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน จากนั้นก็ไถพรวนแปลงอีกประมาร 1-2 รอบ หรือใช้โรตารี่ติดรถไถตีดินให้ดินมีความละเอียดยิ่งขึ้น และทำการยกร่องให้แปลงปลูกขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยความกว้างประมาณ 70-100 เซนติเมตร ความสูง 30-50 เซนติเมตร

ส่วนความสูงของแปลงยิ่งมีความสูงเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลต่อการลงหัวมันดี ส่วนความยาวของแปลงปลูกจะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ด้วย ถ้าจะให้เหมาะสมควรแบ่งเป็นแปลงเล็กๆสำหรับปลูก โดยมีความกว้างของแปลง 40 เมตร และความยาวของแปลง 80 เมตร เพื่อที่จะสะดวกและง่ายต่อการจัดการ

ก่อนจะทำการปลูกควรรดน้ำในแปลงปลูกอย่างน้อย 2-3 วัน เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นและสามารถที่จะปลูกได้ง่ายและรวดเร็ว ส่วนวิธีการเตรียมหลุมปลูกแบ่งได้ 3 วิธี คือ 1.ปลูกแบบใช้จอบขุด 2.ปลูกแบบใช้ปลายแหลมกระทุ้งนำไปก่อน 3.ปลูกแบบนำยอดพันธ์ุเสียบลงแปลงปลูกเลย

ซึ่งจากการทดลองปลูก 3 วิธี พบว่าวิธีที่ปลูกแบบใช้ไม้ปลายแหลมกระทุ้งนำไปก่อนสามารถปลูกได้ผลดีกว่าวิธีการอื่น ส่วนระยะปลูกระหว่างต้นห่างประมาณ 25-30 เซนติเมตร โดยจะปลูกแบบ 1 หลุม ต่อ 1 ยอดพันธ์ุหรือจะปลูก 2 ยอดพันธ์ุต่อ 1 หลุมก็ได้ สำหรับหลุมที่ปลูกควรมีความลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร

ควรที่จะวางยอดพันธ์ุให้ทำมุมประมาณ 45 องศา และฝังลึกลงดินประมาร 2-3 ข้อของยอดพันธ์ุมันเทศ โดยให้ข้อโผล่พ้นดินขึ้นมาประมาณ 2-3 ข้อ หลังจากนั้นก็ทำการกลบดินให้แน่นเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ท่อนพันธ์ุเกิดการโยกคลอน

การให้น้ำมันเทศ

สำหรับการให้น้ำมันเทศ ในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากที่เราทำการปลูกเสร็จแล้ว ควรที่จะทำการรดน้ำให้สม่ำเสมอโดยเฉพาะ 3 วันแรกจะต้องรดน้ำเช้า-เย็น และระยะเวลาที่ให้น้ำแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง (กรณีที่ให้ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์)

หลังจากนั้นจะให้น้ำวันเว้นวันประมาณ 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วัน ต่อครั้งและข้อควรระวัง หลังจากที่ปลูกมันเทศไปแล้วประมาณ 7-10 วัน เกษตรกรควรเดินสำรวจในแปลงปลูกเพื่อดูว่ามีต้นใดเสียหายบ้าง และควรปลูกซ่อมให้เสร็จทันที

การตลบเถามันเทศ

การตลบเถามันเหลืองญี่ปุ่นที่มีความจำเป็นมากสำหรับการปลูกมันเทศในช่วงฤดูฝน เพราะต้นมันเทศจะมีใบที่งามมากเกินไปหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า บ้าใบ อย่างไรก็ตามสำหรับการตลบเถามันเทศนั้นจะขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของต้นมันเทศด้วยว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด ถ้าเกิดต้นมันเทศเจริญเติบโตได้ดีตามระยะเวลาที่กำหนดควรที่จะตลบเถามันเทศในช่วงอายุต้นประมาณ 45-60 วัน ส่วนกรณีที่ไม่มีการตลบเถามันเทศจะเกิดปัญหา เมื่อข้อมันเทศที่เลื้อยติดดินจะเกิดเป็นรากใหม่ทีจะส่งผลทำให้การลงหัวช้าลง และผลผลิตที่ได้จะมีขนาดของหัวไม่ใหญ่เท่าที่ควร

สำหรับวิธีการตลบเถามันเทศอาจจะใช้คราดหรือแรงงานคนก็ได้ เพราะเถามันเทศที่เลื้อยติดกับดินมักจะเกิดรากเราจะต้องดึงรากให้ขาด และส่วนบริเวณของรากจะอยู่บริเวณเดียว คือ ตรงท่อนพันธ์ุที่เราปลูกเป็นครั้งแรก หลังจากที่เราทำการตลบเถามันเทศเสร็จแล้วจะต้องทำการรดน้ำทันที

วิธีการสังเกตว่ามันเทศแก่และสามารถเก็บเกี่ยวได้

1.สังเกตที่สันร่องบริเวณที่ปลูก ซึ่งดินจะแตกออกเห็นได้อย่างชัดเจน

2.สังเกตจากเถามันเทศจะเริ่มเหี่ยวและออกดอก

3.เกษตรกรควรจะขุดซุ้มดูตัวอย่าง เพื่อนำมาทดลองบริโภคหรืออาจจะใช้มีดปาดหัวมันเทศดูว่ามียางไหลออกมามากหรือน้อย ถ้าเกิดมียางออกมาน้อยแสดงว่าหัวมันเทศเริ่มแก่แล้วและสามารถที่จะเตรียมขุดขายส่งตลาดได้

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

การเก็บเกี่ยวผลผลิต ก่อนที่จะทำการขุดหัวมันเทศควรจะใช้มีดหวดหรือเครื่องตัดหญ้าตัดเถามันเก่าเพื่อที่จะสะดวกต่อการขุด ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดจะใช้จอบหรือเสียมก็ได้ แต่จะต้องระวังอย่าให้จอบหรือเสียมไปโดนหัวมันเทศจนเกิดแผลซึ่งจะทำให้ราคาตกหรืออาจจะส่งขายห้างสรรพสินค้าไม่ได้

จากตัวเลขในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเหลืองญี่ปุ่นในแปลงปลูกของชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร ถ้ามีการบำรุงรักษาดินที่ดีจะช่วยให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 3000-4000 กิโลกรัมต่อบริเวณพื้นที่ปลูก 1 ไร่

การเก็บรักษาหัวมันเทศ

การเก็บรักษาหัวมันเทศ สำหรับในการขุดหัวมันเทศในแต่ละครั้งอาจจำเป็นต้องขุดเป็นแปลงและส่งขายผลผลิตได้ไม่หมด เมื่อจำเป็นต้องเก็บรักษาหัวมันเทศให้คงสภาพเดิมไว้อีกหลายวัน แนะนำให้เก็บหัวมันเทศที่มีดินติดอยู่ โดยไม่ต้องล้างดินออกและตัดแต่งหัวมันเทศ หลีกเลี่ยงการทำให้หัวมันเทศเกิดแผลหรือบอบซ้ำ

จากนั้นนำหัวมันเทศไปเก็บไว้ในที่ร่มหรือในห้อง ให้พ้นแสงแดดและไม้ให้โดนน้ำ โดยจะสามารถเก็บรักษาหัวมันเทศไว้ได้นานถึง 3 อาทิตย์ 1 เดือน เมื่อจะทำการส่งขายไปยังตลาดก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วตัดแต่งผลต่อไป ก่อนที่จะทำการล้างหัวมันเทศทุกครั้งควรตัดแต่งและคัดเลือกให้เรียบร้อย ถ้าใช้แรงงงานคนควรใส่ถุงมือเพราะหัวมันเทศมียางและใช้นำน้ำฉีดพ่น แล้วทำการคัดเกรดส่งห้างสรรพสินค้าต่อไปค่ะ

ข้อมูลและภาพจาก kaijeaw

เขียนโดย แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้

Visited 5 times, 2 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *