วิธีปลูกไผ่ ให้ออกหน่อนอกฤดู – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

การผลิตไผ่นอกฤดูกาล

1.เดือนธันวาคม  จะตัดต้นและแต่ งกิ่ง เหลือไว้ประมาณ 3-5 ต้น/กอ หลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม

2.หลังจากนั้นให้หว่านปุ๋ยยูเรีย จำนวน 2-4 กำมือ/ก อ หว่านให้ห่างโคนต้นประมาณ 20 เซนติเมตร โดยอย่าใ ห้ปุ๋ยถูกหน่อโดยเด็ดขาดจะ ทำให้เกิดการเ น่ า เสีย

3.เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วร ดน้ำทันทีจนปุ๋ยจะละล ายหมด และรดน้ำติดต่อประมาณ 4-5 วัน เพื่อให้ปุ๋ย ละลายเต็มที่

4.ให้สังเกตดูสภ าพดินหรือความชื้น ถ้าดินเริ่ มแห้งต้องให้น้ำ

5.หลังจากนั้น ประมาณ 1 เดือน ไ ผ่เลี้ยงจะเริ่มออ กหน่อ จากนั้นจะให้ปุ๋ย 15-15-15 ประมาณ 2 ช้อนแกง/กอ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม  และให้หมั่ น สังเกตอ าการหน่อไม้ว่าขา ดน้ำหรือไม่ (อาการกาบใบเหลือ ง) หรือขาดปุ๋ย (หน่อน้อย)

การปลูก

1การเตรียมดิน โดย การไถเตรียมพื้นที่ปลูก และทำการขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร

2รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย สูตร 15-15-15 จำนว น 1 กำมือ ผสมปุ๋ยคอก 4 กำมือ

3ใช้ระยะปลูก 2 x 3 เมตร หลังจากปลูกแล้วควรรดน้ำทุกวันหรือวันเว้นวัน ตรว จดูสภาพความชื้นของดิน

4เมื่อแตกใบอ่อนใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 จำนวน 2 ช้อนแกง/ต้น โดยโรยบริเวณรอบโคนต้น แต่อย่าให้ถูกต้น

5การให้น้ำจะให้น้ำแบบสปริงเกลอร์

6. การเกิดหน่อเมื่อมีการเกิดห น่อขึ้นมา ให้เหลือหน่อที่สมบูรณ์ประมาณ 3 ห น่อ ห่างกัน ส่วนหน่อที่เ หลือเก็บจำหน่าย

7. อายุประมาณ 1 ปี ตัดแต่งกิ่งไผ่ให้โปร่ง

Visited 2 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *