วิธีปลูกผักพายน้อย สร้า งร า ยได้ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

วิธีการปลูก

ผักพายน้อย เป็นผักที่มีเ ม ล็ ดเล็กมากๆ เมื่อหว่านลงแปลงแล้วแทบมองไม่เห็น จะกลมกลืนไปกับดินเลย ผักพายน้อย เป็นพืชที่ชอบดินธรรมชาติ ปุ๋ยเยอะไปก็ไม่ชอบน้ำที่ใช้ปลูกก็ต้องเป็นน้ำจากธรรมชาติ เช่น น้ำคลอง น้ำฝน หรือถ้าเป็นน้ำบ า ด าลถ้ากร่อยมากไปก็จะไม่ขึ้น

ขั้นตอนการปลูก

1.ไถ ค ร า ด แปลงที่จะปลูกแล้วปล่อยน้ำเข้าแปลงให้เป็นน้ำต มเทคนิคการเตรียมดินคือจะไม่เน้นไถกำจัดวั ช พื ช ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าไถกำ จั ดวั ช พื ชมากไปถ้าดินไม่ดี เมื่อหว่านเ ม ล็ ดไปรากจะไม่เกาะ

2.หว่านเ ม ล็ ดพั น ธุ์ 3-4 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 งาน หลังจากหว่านเมล็ดเสร็จ ทิ้งไว้ 1-2 วัน ให้น้ำแห้ง แล้วปล่อยน้ำเข้าแปลงให้ท่วมสูงประมาณ 25-30 เซนติเมตร อย่ าให้ขาด เพราะถ้าน้ำขาดจะทำให้วั ช พื ชขึ้นได้

3.เมื่อ ผั ก พ า ย น้อย อายุครบ 1 เดือน ให้ลดน้ำลง ให้ใบจริงผั กพายน้อย แตกออก

4.หลังจากลดน้ำลงให้เริ่มใส่ ปุ๋ ย สูตร 46-0-0 ปริมาณ 1 กิโลกรัม ต่อ 1 งาน เมื่อผัก พ  า ยน้อย อายุได้ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยอิ น ทรีย์ 20 กิโลกรัม ต่อ 1 งาน

ระยะการหว่านปุ๋ย 10 วัน หว่าน 1 ครั้ง ตั้งแต่ปลูกจนถึงเ ก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลา 2 เดือน 1 งาน เก็บผลผลิตได้นาน 4-5 เดือน 10 วัน เก็บ 1 ครั้ง

แหล่งที่มา https://วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง.com/?p=2966

Visited 2 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *