เลือกปลูก ไม้เ ศ ร ษ ฐ กิจ มีค่าดั่งเงินออม ปลูกต้นอะไรดีถึงจะไม่ต้องรอนาน – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

1.ราช พ ฤ ก ษ์หรือต้นคูณ

เป็นไม้ม งค ล เป็นไม้ประจำชาติ เป็นไม้เ นื้  อ แ ข็ ง ปลวกไม่กิน ปลูกง่าย โตไว เ นื้ อไม้สวยทำ เ ฟ อ ร์ น เจอร์ ก่อสร้างได้ดีมาก ปลูกถี่ต้นจะตรง

2.สักทอง

โตเร็ว เป็นไม้เ นื้ ออ่อนละเ อี ยดเนียน ทำเฟ อร์ นิเ จ อ ร์ ไม้แกะสลัก ราคาค่อนข้างสูง

3.ก ร ะถิ น เ ท พาหรืออะเคเซีย

เป็น ไม้ตระกูลถั่ว เป็นไม้ประเภทเดียวกันกับ ขี่ เหล็ก มะก่ำ นนทรี พะยูง เป็นไม้ที่ให้ปุ๋ยกับไม้อื่นๆ สามารถปลูกแ ซ ม กับต้นไม้ชนิดอื่นแบบต้นต่อต้นได้เลย คุ ณ สม บั ติ คือ ต้นตรง โตเร็ว เป็นไม้มาจากประเทศอ อ สเตรเลีย ในแต่ละปีจะมีคว าม สู งป ระมาณ 2-3 เมตรต่อปี แต่มีข้ อเ สียคือเมื่อมี อายุมากไ ส้ในจะกลวง

4.มะ ฮ อ กกะนี

เป็นไ ม้ของประเทศอินโดนีเซีย จัดว่าเป็นไม้ที่เ นื้ อสวยที่ สุดใ นโลก  ราคาสูงกว่าไม้พะยูง สักทอง กล่าวได้ว่าราคาสูงกว่าไม้ ทุกชนิดในป ระเทศไทย ในยุโรปและอเมริกา ซึ่งยุโร ปหรือ อเมริกาจะไม่ค่อย นิยมไม้ที่มีสีแด งแบบพะยูง

5.ตะกู

เป็นไ ม้ ที่ สูงใหญ่โตเร็ว เ นื้ อ เนียนละ เ อี ย ด น้ำหนักเบาเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น เกาหลีและใต้หวัน เหมาะที่จะใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ไม้หน้าสาม ไม้แปบนหลังคาที่รับน้ำหนักไม่มาก ไม่เหมาะที่จะทำเสาเพราะเป็นไม้เ นื้ ออ่อน

6.ย า งนา

ไม้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดปรานมาก ปลูกง่าย ต้นตรง โตเร็ว เป็นไม้เ นื้ ออ่อน ให้น้ำมันย า ง ใช้ในการก่อสร้างได้ดี

7.เพกาหรือลิ้นฟ้า

เป็นไม้เ นื้ อแข็ง เหนียว ทนทาน ป ล ว กไม่กิน ใช้ทำเสา 4-5 ปี ก็ไม่ผุกร่อน ราคาแพงเพราะเป็นไม้มงคลหนุนให้สูงอยู่เสมอ ไม่มีวันตกต่ำใช้กับไม้ขนุนจะดีมาก ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ที่สำคัญเป็นไม้ที่นิยมทำเครื่องบินบังคับเพราะหลังจา กที่อบแห้ง แล้วจะเบามาก เหนียวเสี้ยนย า ว ไม่หักง่าย

8.มะหาด

ต้นตรง โตเร็ว เ นื้ อห ย า บเหมือนทราย ไม่เหมาะทำเป็นไม้แผ่น แต่เหมาะใช้ทำเป็นเสาบ้านฝังดินไว้เป็นหลายสิบปีก็ไม่กร่อน

9.ประดู่ป่า

เ นื้ อไม้สวย ทนทาน ทนแล้ง เป็นไม้ที่พบเห็นทั่วไป ราคาแพง

10.พะยอม

เ นื้ อไม้สวย ดอกหอม ทนแล้ง ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ดี

11.อุโลก

ต้นตรงโตเร็ว เ นื้ อไม้อ่อน เนียนละเอียด ใช้ในการแกะสลักบุษบกหรือจตุรพักตรพิมานที่ใช้เก็บตาลัญจกรในรัชกาลที่ 1

12.พะยูงหรือแดงจีน

เป็นไม้เ นื้ อสวย ทนทาน ราคาแพง โตช้าใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 30-50 ปี กว่าจะได้ใช้งาน

13.ยมหอม

เป็นไม้ที่ใ  ช้ทำเรื อ ใบ ซุ ปเป อร์มดของในหลวงรัชกาลที่ 9 โตเร็ว ลายสวย ใช้ทำ เฟอ ร์นิเจอร์ ฝ้า  เพดาน เครื่องด นต รี ราคาสูงและเป็นไม้หาย า ก

14.จำปาทอง

ไม้มงคล ราค าแพง โตเร็วต้นตรง พบมากในภาค ใต้ ต้องอ ย่าให้ขาดน้ำ เป็นไม้ เนื้อ่อน ทน ชื้ น ไม่ยืดไม่หด คนจีนเชื่อว่าทำวงกบ ประตู หรือ หน้าต่างถือ ว่าสุดยอดม งคล ของบ้าน จึงแพงกว่าไม้อื่นๆ สำหรับประตูหน้าต่าง

Visited 2 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *