8 ประโยชน์ หากกิน ไข่ เป็นประจำ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

1. ไข่มีโปรตีนสูงมาก เป็น แหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยม ซึ่งในไข่ไก่ 1 ฟอง มีโปรตีนสูงถึง 6 กรัม ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนชั้น ดี และราคาไม่ แพง ไข่ยังช่วยเสริมสร้าง ก ล้ามเนื้ อ ในไข่ต้มประกอบไปด้วย โปรตีนที่มีกรดอะมิโน ซึ่งมี ส่วนช่วยในการเสริ มสร้างและซ่อมแ ซมกล้ามเนื้ อให้ กับร่างกาย ดังนั้นใครที่ออกกำลังกายเป็ ประจำ จึงควรรับประทานเพื่อไปซ่อมแซมกล้ ามเ นื้ อให้แข็งแรง และ เพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อ ทำให้ออกกำลังกายได้ นานขึ้น  และ เหนื่อยน้อยลง อีกทั้งโปรตีนที่มีอยู่มาก ในไข่ขาวทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้น

2. เสริมสร้าง ก ร ะ ดูกให้แข็งแรง ในไข่มีแคลเซียมแล ะฟอ สฟอรัส สูงพอสมควร ดังนั้นการกินไข่ต้ม จึงเป็นวิธีช่วยเสริ มสร้างก ร ะ ดู กให้แข็งแรงได้อีกหนึ่งวิธี นอกจากนี้ยังมีวิตามินดี ที่มี หน้าที่ช่วยดูด ซึม และทำให้ร่างกายใช้ประโยชน์จากแคลเซียมแ ละฟอสฟอรัสได้อย่ างเต็มที่อีกด้วย

3. เสริม สร้างภูมิคุ้มกัน ไข่ต้มอุดมไปด้วยวิตามิ นเอ วิตามินดี และธาตุเหล็ก ที่มีส่วนช่วยเสริมส ร้างระ บบภู มิคุ้มในร่างก ายของเราให้แข็งแ ง ดังนั้นจึงควรรับปร ะทานเป็ นอย่ างยิ่ง

4. บำรุงเล็ บและเส้ นผม ไข่ต้มนั้น มี ส า รต้า นอนุมูลอิสระ  วิตามินดี ธาตุเหล็ก สังกะสี และกำมะถันในปริมาณมาก  ซึ่งจะช่วยบำรุงเส้นผ และเล็บขอ เราให้แข็งแรง แล ยังป้องกันผ มร่วงอีกด้วย

5. ไข่ดีต่อสุขภาพตาขอ งคุณ ไข่มีสารอยู่ 2 ชนิดที่สามารถต้านอนุมูลอิสร ะได้คือ ซีแซนทีนแ ละลูที น สารเหล่านี้จะช่วยพัฒนาสุขภาพตาของคุณ ยังเป็นที่รู้กันว่าช่วยป้องกันการเป็นต้อกร ะจกและจอป ร ะสา ทตาเ สื่อ ม

6. ช่วยล ดแล ะควบคุม น้ำห นัก ไข่ต้มให้พลังงานน้อยมาก ไข่ 1 ฟองอยู่ราวๆ 70-85 กิโลแคลอรี จึงเหมาะกั บคนที่ต้องการลดควา มอ้วน และควบคุมน้ำห นัก เพราะนอกจากจะมีแคลอรี่ไม่สูงแล้ว ยังมีโปรตีนที่ทำให้อิ่มนานอีกด้วย ทำให้ไม่หิวบ่อย

7. ลดค วามเสี่ยง โ ร ค หั ว ใ จ ไข่ ต้มมีไขมันไม่อิ่มตัว นั่นคือไขมันโอเมก้า 3 ที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ช่วยบำรุงหัวใจ ให้แข็งแรง อีกทั้ง ส า รโคลีนที่พ บได้มากในไข่  ยังช่วยลดการ อั ก เ ส บ อันเป็นสาเหตุของ โ ร ค หั ว ใ จ ได้อีกด้วย

8. ไข่ช่วยเสริ มกระดูกและสุขภาพฟัน ไข่เปรียบเสมือนแสงแดด ซึ่งแสงแดดเป็น แหล่งรวมที่ดีของวิตามินดี วิตามินชนิดนี้เป็นสิ่ง จำเป็นสำหรับกระ ดูกแล ะฟันให้แข็งแรง ยังช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่า งกาย และบำรุง สุขภาพหัวใจและหลอดເ ลือด เร่งการเผาผลาญและระบบย่อยอา หารของคุณ

ถึงแม้ว่าอ าหารจานไข่จะมีประโยชน์มากมายเพียงใดก็ตาม แต่การจะให้ร่ างกายได้รับประโยชน์จากการรับประทานอาหารมากที่สุดก็ควรจะต้ องรับประทานอาหารให้หลากหลายและคร บทั้ง 5 หมู่ นอกจากนี้หากรั บประทานไข่ต้ มในตอนเช้าก็ค วรเพิ่มน้ำส้มคั้นสด ๆ เพื่อร่างกายจะยิ่งดู ดซึมสารอาหา รจากไข่ ด้ดีม ากขึ้น

ที่มา health kapook

Visited 4 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

เลี้ยงปลาหมอยักษ์ สร้างรายได้ รอบละ 160,000 บาท – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

คุณทิราภรณ์ กุล …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *