เพาะเห็ดฟางกองสูง ลงทุนต่ำ 20วัน ก็เก็บขายได้ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

เ ห็ ดฟางเป็นเ ห็ ด ที่เพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี เพาะได้รวดเร็วเพียง 15-20 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ต้นทุนต่ำ รายได้ดี

วัสดุเพาะ ที่ต้องเตรียม

1.ฟางข้าว ตอซังข้าว

2.ก้อน เ ชื้ อ เ ห็ ดฟาง

3.อาหารเ สริม ได้แก่ ต้นก ล้ ว ย สั บ แห้ง ผักตบชวา ปุ๋ ย ค อ ก เก่าผสมกับดินร่ว นในอัตรา 1:1O โดยปริมาตร รำละเอียด ยู เ รี ย และ สูต ร 15-15-15 ผสมกัน

วิธีการเตรียมการเพาะ

1.เตรียมพื้นที่เพาะเห็ด โดยให้พื้น ดิน มี ความชื้นหมาดๆ และแช่ฟางข้าว ตอซังข้าวหรือ วั ส ดุ ที่ใช้เพาะทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน รวมทั้งอาหาร เ ส ริ ม ใ ห้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ส า ม า ร ถ จัดเตรียมได้

2.ก้อนเ ชื้.อ  เ ห็ ด ฟางแต่ละถุง ข ยี๊ ใ ห้ ก ร ะจายออกจากกันและแบ่งเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน สำหรับใส่ลงใน แต่ละชั้นของกองฟาง

ขั้นตอนการเพาะ

1.นำเชื อ กรอ ง ก้น ตะกร้า นำฟางที่แช่ไว้ขึ้นจากน้ำมาใส่ในตะกร้า

2.กดด้วย มือให้แ น่นสูงจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร โรยอาหารเสริมลงบนวัสดุเพาะรอบๆ ทั้ง 4 ด้าน

เมื่อทำชั้นแรกเสร็จ ให้รดน้ำแต่พอชุ่ม แล้วทำชั้นต่อไปแบบเดิม จนครบ 4 ชั้น แล้วมัดเชือกที่รองไว้

ยกกองฟางที่เพาะเห็ดเสร็จแล้วออกจากตะกร้า ถือว่าเสร็จกองที่ 1

เมื่อครบ 3 วันนำที่คลุมออกแล้วขึ้นโครงไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เห็ดมีอากาศภายในเพียงพอต่อการออกดอก

ที่มา me-panya

Visited 4 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *