พืชตระกูลถั่วหลังนาข้าว เป็นปุ๋ ยพืชสดชั้นดี สร้างรายได้หลังปลูกข้าว – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของพืชต ร ะกูล ถั่ว อย่างถั่วเหลือง ถั่วเขียว และ ปอเทือง ที่มิตรผลแนะนำให้ปลูกในช่วงพักดินคือ นำไปเป็นปุ๋ยพืชสดได้ ซึ่งปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการไถกลบ หรือคลุกเคล้าส่วนต่าง ๆ ของพืชในข ณะที่ยังสดอยู่

ช่วงที่เหมาะสำหรับการไถกลบพืชตระกูลถั่วที่ดีที่สุด คือ ช่วงถั่วออก ดอก ซึ่งเป็นช่วงที่ถั่วสะสมธาตุอาหารและน้ำหนักสูงสุด การทิ้งให้ถั่วย่อยสลายผุพังก็จะปลดปล่ อ ยธ า ตุอาหารให้แก่ พืชที่จะปลูกตามมาอย่างอ้อย

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด

1.เพิ่มอินทรียวัตถุจ ากการไถก ลบ พืชปุ๋ย สด ลงในดิน  จะทำให้มีการเพิ่มขึ้นของอินทรียวัตถุในดิน

2.ชดเชยปริมาณอินทรีย วั ตถุในดินที่ สู ญ เ สี ยไปจากการปลูกอ้อย

3.ช่วยปรับปรุงโครงสร้าง ดิน ให้ดินเกาะตัวกันอย่างหลวม ๆ โปร่งร่วน ซุ ย อุ้มน้ำได้ดีขึ้น และมีสภาพเห มาะสมต่อการเจริญเติบโตของ อ้ อ ยอีกด้วย

4.ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้ดินได้เป็นอย่างดีจากการส ล า ยตัวของพืชที่ไถกลบไปโดยแบคทีเรียที่ชื่อไรโซเบียมในปมรากถั่วคือตัวช่วยตรึงไนโตรเจนไว้ในดิน
ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ ย เ ค มี โดยเฉพาะปุ๋ ยยูเ รียและปุ๋ยแอมโม เนียมซัลเฟต

เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้เป็นพืชคลุมดิ นช่วยไม่ให้หน้าดินเกิดการชะล้างพังทลายจากน้ำและลม เมื่อเศษ ใบหรือกิ่งของพืชค ลุมดินนั้นหมดอายุหลุดร่วงลงทับถมหน้าดิน ต่อมาก็จะผุส ลายตัวกลายเป็นอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

นอกจากนี้เมื่อพืชตระกูลถั่วเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะช่วยในการป้องกันกำจัดวัชพืชที่ไม่ต้องการให้ขึ้นได้ เป็นการลดต้นทุนในการป้องกัน กำ จั ดวั ช พื ช อีกด้วย เห็นต้นเล็กแบบนี้ แต่คุณประโยชน์มหาศาลจริง ๆ นะเจ้าถั่ว

ที่มา  http://www.doa.go.th

Visited 3 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *