เทคนิคเบื้องต้น การปลูกฟักเขียว

0
147

ฟักเขียว เป็นพืชที่นิยมบริ โภคในทั่วทุกภาคของประเทศอีกชนิดหนึ่ง สามารถเจริญเติบโตได้ใ นดินแทบทุกชนิด ชอบดินร่วนปนทราย แดดจัด สามารถประกอบอาหารได้หลายแบบ วันนี้เราจะนำ เสนอวิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตดี มาให้ศึกษาและเรียนรู้กันครับ

การเตรียมดิน

ระยะห่างระหว่างแถว 1-1.50 เมตร ระหว่างต้น 2-2.50 เมตร เป็นพืชที่ต้องการพื้นที่ปลูกมากการเตรียมดิน ไถดินลึกประมาณ 25 -30 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ 1-2 อาทิตย์ แล้วย่อยดินให้ละเอียด หว่าน ปูนขาว ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและใส่ปุ๋ยสูตร 15 -15 -15 อัตรา 30 -50 กิโลกรัมต่อไร่

วิธีปลูก

หลังเตรียมแปลงปลูกและขุดหลุมปลูกตาม ระยะที่กำหนดแล้วหยอดเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อหลุม ลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร แล้วกลบหลุมหรือคลุมด้วยฟางแห้ง เพื่อรักษาความชื้นของดินและรดน้ำสม่ำเสมอทุกวัน อายุ 10-14 วัน หรือมี ใบจริง 2 -4 ใบ ควรถอนแยกเหลือ 2 ต้นต่อหลุม

การดูแลรักษา

การให้น้ำ ควรให้น้ำสม่ำเสมอและเพียงพอ ไม่ควรให้ฟักเขียว ขาดน้ำโดยเฉพาะระยะออกดอกและติดผล เพราะจะทำให้ดอกร่วงและไม่ติดผล

เมื่อใกล้อายุการเก็บเกี่ยวควรเลิกการให้น้ำ 15 วันก่อนเก็บผลผลิต การใส่ปุ๋ย อายุ 7-10 วัน หลังงอก ใสปุ๋ยสูตร 46-0 -0 อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับในช่วงออกดอก ใส่ปุ๋ยสูตร 15 -15 -15 และช่วงติดผลใส่ปุ๋ยสูตร 13 -13-21 หรือสูตรใกล้เคียง อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทยอยใส่

การทำค้าง

เมื่อฟักเริ่มเลื้อยหรือมีอายุประมาณ 15-20 วัน ควรทำค้างหรือร้านเพื่อให้เลื้อยเกาะขึ้นไป ปักไม้ค้าง ยาว 2 -2.50 เมตร แล้วเอนปลายเข้าหากัน จากนั้นใช้ไม้ค้างพาดขวางประมาณ 2 -3 ช่วงๆ ละ 40 -50 เซนติเมตร หรือทำเป็นค้างผูกเป็นร้านสูงประมาณ 1.5-2.0 เมตร

การเก็บเกี่ยว

อายุการเก็บเกี่ยว 60 -70 วัน หรือสังเกตได้จากผลว่าเริ่มมีไขสีขาวจับผล โดยใช้มีดค มๆ ตัดที่ขั้วของผล การเก็บควรเหลือขั้วติด ไว้ด้วย เพื่อช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่