36 ไอเดียโรงเรือนไก่ และการเลือกทำเล ในการก่อสร้างฟาร์ม – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

สวัสดีครับผู้อ่านทุกๆท่าน วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปชม ไอเดียโรงไก่ ที่เราตั้งใจรวบรวมมาฝาก เอาใจคนอยากสร้างเล้าไก่ไว้ในบ้าน จะมีแบบไหนบ้างเราไปดูกันเลยครับ

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

แบบที่ 5

แบบที่ 6

แบบที่ 7

แบบที่ 8

แบบที่ 9

แบบที่ 10

แบบที่ 11

แบบที่ 12

แบบที่ 12

แบบที่ 13

แบบที่ 14

แบบที่ 15

แบบที่ 16

แบบที่ 17

แบบที่ 18

 

แบบที่ 19

แบบที่ 20

แบบที่ 21

แบบที่ 22

แบบที่ 23

แบบที่ 24

แบบที่ 25

แบบที่ 26

แบบที่ 27

แบบที่ 28

แบบที่ 29

แบบที่ 30

แบบที่ 31

แบบที่ 32

แบบที่ 33

แบบที่ 34

แบบที่ 35

แบบที่ 36

เป็นอย่างไรบ้างครับกับแบบ โรงเรือน ไก่ที่รวบรวมมาฝากวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบนะครับ

สร้างโรงเรือนจะต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้

1.การเลือกสถานที่สร้างโรงเรือน

การเลือกพื้นที่ในการสร้างโรงเ รือนเป็นสิ่งสำคัญมากประการหนึ่ง ทั้งนี้เพราะหากเราเลือก พื้นที่ที่ไ ม่เหมาะสม ล้วก็มัก ะเกิดปั ญ ห าขึ้นภายหลังได้ แต่ถ้าเราเลือกพื้นที่ได้เหมา ะสม ปัญห าต่าง ๆ ที่จะตามมาก็จะไม่เกิดขึ้น หลักในการพิจารณาเลือกพื้นที่ที่จะสร้างโรงเรือนมีดังนี้

1.1ห่างไกลจากแหล่งชุมชน เพื่อป้องกันปั ญ ห าเรื่ องกลิ่นรบกวน และส ะดวกต่อก ารควบคุ มและป้องกัน โ ร ค

1.2ควรเป็นที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึง เพื่อป้องกันความเสี ย หา ยและ ยัง ส ะ ดวกในการระบาย ถ่ายเทขอ งเสียออก จากโรงเรือนด้วย

1.3มีแหล่งน้ำอุดมส มบูรณ์ ตลอดปี เพราะการเลี้ย งสัตว์จำ เป็นต้องใช้น้ำ เพื่อการกินและ การทำความสะอาด

1.4การคมน าคมสะดวก เพื่อสะดวกในการขนส่ งอาหาร และการซื้อข ายผล ผลิตที่ได้ แต่ไม่ควรอยู่ติดถ นนใหญ่เพราะอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโ  ร ค

1.5เป็นสถาน ที่ที่มีส ภาพแว ด ล้อ ม แ ล ะภูมิอากาศเหมาะ สมต่อการเลี้ยง สัต  ว์ช นิ ด นั้นๆ และ ไม่เป็นแหล่งของกา รเกิด โ ร  ค ระบาดมาก่อน

Visited 30 times, 2 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *