มะกรูด+น้ำตาลทรายแดง บรรเทาอาการไอ ได้เป็นอย่างดี – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

วันนี้เรามีสูตร ทำย าแก้ไอจากส่วนผสมธรรมชาติ ทำได้ง่ายๆ ด้ วย ตัวเอง ช่วย ใ ห้ชุ่มคอ แก้ไอไ ด้ดี ไม่มี อ าก า รให้ก ว น ใจอีก

ส่วนผสม

– มะ กรู ด

– น้ำตา ลท รา ยแดง

ขั้นตอนการทำ

1 เริ่มจากคัดเลือกมะกรูดสด โดยดูลูกที่แ ก่จัด แต่ว่าผิวเขียวสดไม่เหลือง เพราะว่าจะมีน้ำเยอะ จะดีกว่ามาก

2 จากนั้นก็เอาไป ล้ า ง น้ำ ใ ห้สะอาด แล้วหั่นเป็น ชิ้นเล็กๆพอดีคำ อย่าลืมเอาเ ม ล็ด ออกเพื่อความสะดวกในการรับประทานด้วย

3 แล้วก็นำไ ปใ ส่ในขวดแก้ วที่เตรียมไว้ ให้ เ หลื อพื้ นที่ ด้านบนซักเล็กน้อย

4 หลังจากนั้นก็เติมน้ำ ต า ล ท ร า ย แดงกลบไว้ด้านบนในอัตราส่วน มะกรูด 3 ส่วน ต่อ น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วน

(ไม่ต้องเติมน้ำ เพราะน้ำ ต า ลจะ ค่อยๆ ดึงวิตามินและ ส า ร สำคัญที่เป็นป ร ะโ ยชน์ ออกมา จา กมะก รูดเอง)

5 สุดท้ายทำการปิด ฝ า ขวดโหลเก็บไว้หนึ่งเดือน เมื่อ ค ร บ หนึ่งเดือนเราจะได้น้ำหมักจากมะกรูดเป็น ย า จิ บ แก้ไอคุณภาพดีมาก

6 เรา ส า ม า ร ถ เก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายเดือน ส่วนเนื้อ ม ะ ก รู ด ที่เหลือ เติมน้ำตาลทรายหมักต่อใน อั ต ร า ส่วนเท่าเดิมหมักไว้อีกหนึ่งเดือนแล้วก็จะได้น้ำหมัก มะ ก รู ด อีก เป็นชุดที่สอง

7 แล้วก็เทน้ำมะกรูดนี้ออกมาใส่ขวดสะอาดเก็บไว้ได้เหมือนเดิม ส่วนก า กที่เหลือก็ให้เติมน้ำตาลอีกรอบใน อั ต ร า เดิมหมักต่ออีกหนึ่งเดือนก็จะได้น้ำมะกรูด อี ก เหมือนเช่นเดิม สามารถหมักได้ ถึ ง ส า มร อ บ

8 รอบสุด ท้ าย ที่เราจะได้น้ำมะกรูด ให้เติมน้ำ ต า ล ทรายแดง กับน้ำผึ้งในอัตราส่วน น้ำตา ลสองส่วน น้ำผึ้งหนึ่งส่วน แล้วทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ จากนั้นก็นำออกมาใส่ถุง พลาสติกสะอาดที่มีความห น าสักหน่อย แล้วกลิ้งบดทับ ด้วยขวดแก้วกลมๆ จนละเอียด แล้วตักเก็บใส่ขวดโหลแก้วเล็กๆไว้ และยังนำไปชงเป็นชาน้ำผึ้งมะกรูดได้อีกด้วย

Visited 12 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *