เลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์ ใช้พื้นที่น้อย-โตเร็ว-รายได้งาม – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

สำหรับการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเ ม น ต์

1.ให้เท ปูนตร งก้นวงบ่อซีเมนต์จนปิดสนิท ต่อท่อระบายน้ำไว้ด้านข้างเป็นลักษณะเกลียวหมุนมีฝาปิด ก่อนนำห อ ย ขมลงเลี้ยงให้ใส่น้ำลงไปพร้อมกับหั่นต้นกล้วยลงไปแช่ 1 สัปดาห์ เพื่อให้น้ำยาปูนซึมออกจากน้ำ ไม่เช่นนั้นหอยขมจะตายได้

และเมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์ให้ใส่ดินเหนียวสูง 1 นิ้ว แล้วใส่ทางมะพร้าวตามลงไปเพื่อไว้ใ ห้ หอ ย ขมกิน จึงปล่อยหอยขมลงบ่อได้ อัตราการใส่หอยขมอย่าให้แน่นเกินไป ประมาณ 3-5 กิโลกรัม/วงบ่อซีเมนต์ เลี้ยงคละขนาดกันได้ จากนั้นใส่น้ำลงไป 20-30 เซนติเมตร รอจนน้ำนิ่งแล้วจึงใส่น้ำลงไปอีก 20-30 เซนติเมตร (เบ็ดเสร็จให้น้ำสูง 50 เซนติเมตร)

วิธีการนี้จะช่วยให้น้ำไม่ขุ่นเพราะหอยขมต้องการน้ำสะอาด น้ำนิ่งทั้งนี้ หากใส่หอยขมและน้ำลงไปจนน้ำขุ่นหอยขมจะไม่ย อม กินอาหารนานถึง 3 วัน และหอยขมจะอยู่แค่ความสูงของน้ำออกมารับแสงและออกซิเจนเท่าพอ เลี้ยงได้ 3 เดือน ให้แยกออกไว้อีกบ่อเพื่อขยา ยพั น ธุ์ส่วนบ่อเ ดิมก็เลี้ยงต่อไปอีก 2 เดือน จึงจับไปขายได้

โดยธรรมชาติหอยขมจะเกาะตามกิ่งไม้และกินตะ ไคร้น้ำตามกิ่งไม้นั้นๆ ที่นี่จึงใส่ทางมะพร้าวให้หอ ยขม หรือกิ่งไม้ ใบไม้ที่สามารถหาได้เพื่อให้เกิดตะไคร่น้ำและเพื่อไว้เป็นที่หล บด้วย อย่างผมเลี้ยงมา 12 บ่อ ใช้พื้นที่ประมาณ 5×10 เมตร เท่านั้น

โดย 6 บ่อแรกตักหอบมาได้วันละ 50 กิโลกรัม นานครึ่งปี เมื่อตักหมดก็ปล่ อยลอตใหม่ลงไปทันที และเราก็มาจับหอยอีก 6 บ่อ ในช่วงครึ่งปีหลังวนเ วียนอย่างนี้ตลอด ทำให้เรามีรา ยได้ทุกวัน

ส่วนการเปลี่ยนน้ำ เขา แนะนำว่า หอยขมต้องเป็นน้ำ สะอาด ไม่ควรใช้น้ำประปาโดยตรง

เพราะมีคลอรีน ต้องพักน้ำไว้ให้คลอรีนหมดก่อน รวมถึงอย่าให้ห อยขมโดนเ กลื ออาจทำให้หอย ต า ยได้ ทางที่ดีควรปล่อยปลาหางนกยูงลง ไปในบ่อหอ ยขมด้วย เพื่อช่วยกินลูกน้ำที่จะม ารบกวน หอย ขมอ าจทำให้เป็นโ ร ค ได้

หากบ่อที่เลี้ยงปลาหางนกยุงด้วยจะเปลี่ยนน้ำทุก 1 เดือน/ครั้ง ด้วยการเปิดฝาเกลียวท่อระบายน้ำออ ก เอาตา ข่ ายปิดตรงรูท่อไว้รอจนน้ำระบายออกหมดให้ค่อยๆ ใส่น้ำลงไปใหม่เหมือ นการใส่ในครั้งแรก

ส่วนดินใช้ดินเดิม หลังจากเปลี่ยนน้ำจนน้ำสะอาดแล้ว ให้ใส่อีเอ็มผส มลงในน้ำด้วย  1 ฝา เพื่อช่วยให้หอยโตไวขึ้นและป้องกั นโรคได้ แต่ถ้าไม่ได้ใส่ปลาหางนกยุงไว้จะเปลี่ยนสัปดาห์ ละครั้ง เพื่อป้องกันยุง ลงไปไข่ นั่นเอง

“การเลี้ยงหอมขม ในวงบ่อซีเมนต์ โอกาสเป็น โ ร ค น้อยกว่าบ่อดิน

เนื่องจากเปลี่ย นน้ำได้ง่ายกว่าจึงเปลี่ยนบ่อยได้ กระนั้นการสังเกตุ  อาการของหอยขมที่เ ป็นโ ร ค ที่เกิดจากน้ำเสีย จะไม่ค่อ ยเดิน ไม่กิน ไม่เอาหลังขึ้นคือหอยที่ เป็นโ ร ค ที่มักจ ะน  อนหงาย เปิดฝาหน้าแล ะต า ยในที่สุด

Visited 3 times, 2 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *